Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Partneři
Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Blog školy

Vloženo: 30.3.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 237x
Vážení rodiče, informujeme o nové aktualizaci České správy sociálního zabezpečení. V článku "Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského

Vloženo: 25.3.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 275x
Vážení rodiče, vzhledem k mimořádné situaci budou letos zápisy k povinné školní docházce probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Poštou dostanete dopis, ve kterém naleznete:

Vloženo: 23.3.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 193x
Vážení rodiče, vzhledem k současné situaci Vám sdělujeme, že zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Tím hlavním je, že se

Vloženo: 19.3.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 285x
Vážení rodiče, termín školy v přírodě se vzhledem k aktuální situaci přesouvá na přelom září a října (bude upřesněno). Peníze, které jste za švp zaplatili, budou přesunuty do nového termínu, prosíme o doplacení

Vloženo: 16.3.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 580x
Vážení rodiče, přinášíme Vám další možnosti domácího samostudia žáků, které může doplnit učivo zadávané pedagogy naší školy. A milí žáci, neváhejte si navzájem mezi sebou sdílet zkušenosti z níže uvedených

Celkem: 931 článků

Projekty

Vloženo: 18.2.2015 | Zobrazeno: 712074x

Příjemce dotace: Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Název projektu: Společně zlepšujeme výuku II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010680

Období realizace: 1.2.2019-31. 1.2021

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 1 422 728,- Kč hradíme tyto aktivity:

 Základní škola:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

CLIL ve výuce na ZŠ

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den mimo ZŠ

 Název:

Podpora moderního jazykového a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Na Podlesí v Kadani

 

Reg. č.:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003284

 

Text:

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a to zajištěním moderních, odpovídajících prostor/učeben pro výuku cizích jazyků, práci s digitálními technologiemi a přírodní vědy. Realizací projektu dojde k navýšení vnitřní konektivity školy pomocí instalace aktivních a pasivních prvků. Proběhne také revitalizace malých ploch zeleně uvnitř areálu školy.

 

Info:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.