Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Partneři
Kotva
Blog školy
 
 
Aktuality
Školní spec. pedagog
14.2.2019

Bc. Sáva Arabadžiev - školní speciální pedagog

poskytuje poradenskou činnost žákům i rodičům přímo v pracovně výchovné poradkyně:

středa 7:45 - 9:30, 13:00 - 15:00.

Poradenská činnost je poskytována v oblasti školní neúspěšnosti, kázeňských potíží, špatných vztahů v třídním kolektivu a dalších oblastech spojených se školní docházkou.

Nabízené služby je možné domluvit na: tel. 607 832 874 nebo email: arabadziev@arabadziev.cz,

V případě akutních situací možnost telefonické konzultace i mimo pracovní dobu, konzultace na emailu kdykoliv.

* Nabídka platí pro dny: PO – PÁ 7.00 – 16.00 hod.

 

Informace o zpracování osobních údajů
4.5.2018

Vážení rodiče, v menu "Dokumenty ke stažení" naleznete informace o zpracování osobních údajů na ZŠ Na Podlesí Kadaň.

Aktuality
18.3.2014

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 4. 2016 má škola nový bankovní účet, a proto žádáme o provedení změn u platby stravného, školní družiny, apod. Úhrady posílejte na nové číslo účtu: 229933650/0100 u KB Kadaň.

 

 

 
 
Jazyková učebna - robotel

 

 
 
Jsme partnery:
 
 
Projekt

 

 

 
 
Maminko posílám zprávu

 
 
SCIO

Ocenění

 

Ocenění

 
 
O2
 
 
Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 12.9.2019 | Autor: mourek | Zobrazeno: 35x
Ve čtvrtek 12. září se některé třídy 1. stupně vydaly na kadaňské dopravní hřiště na zajímavou akci v rámci Evropského dne bez aut. Jejím cílem bylo ukázat dětem, že na kratší vzdálenosti je možné nahradit automobilovou

Vloženo: 6.9.2019 | Autor: mourek | Zobrazeno: 85x
Ve čtvrtek 5. září se sešel školní žákovský parlament v novém složení. Proběhly volby do vedení parlamentu s výsledkem: předseda parlamentu Antonín Leško, místopředsedové Jakub Navrátil a Ladislav Goláň.

Vloženo: 2.9.2019 | Autor: mourek | Zobrazeno: 234x
V pondělí 2. září se před hlavním vchodem ZŠ Na Podlesí konalo slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 pro naše nejmladší spolužáky. Po uvítání ředitelem školy Mgr. Zdeňkem Hosmanem a

Vloženo: 1.9.2019 | Zobrazeno: 390x
Vážení rodiče, milí žáci, po rozkliknutí "Celý článek" naleznete organizaci 1. týdne ve školním roce 2019/2020.

Vloženo: 30.8.2019 | Autor: mourek | Zobrazeno: 153x
Vážení rodiče, ve školním roce 2019 / 2020 opět nabízíme žákům 1. stupně docházkový systém, tzv. čipy, které ráno (nebo kdykoli během dne) při příchodu do školy žáci přiloží ke čtečce umístěné u šaten, a systém

Celkem: 877 článků

Projekty

Vloženo: 18.2.2015 | Zobrazeno: 595954x

Příjemce dotace: Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Název projektu: Společně zlepšujeme výuku II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010680

Období realizace: 1.2.2019-31. 1.2021

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 1 422 728,- Kč hradíme tyto aktivity:

 Základní škola:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

CLIL ve výuce na ZŠ

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den mimo ZŠ

 Název:

Podpora moderního jazykového a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Na Podlesí v Kadani

 

Reg. č.:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003284

 

Text:

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a to zajištěním moderních, odpovídajících prostor/učeben pro výuku cizích jazyků, práci s digitálními technologiemi a přírodní vědy. Realizací projektu dojde k navýšení vnitřní konektivity školy pomocí instalace aktivních a pasivních prvků. Proběhne také revitalizace malých ploch zeleně uvnitř areálu školy.

 

Info:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.