Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Partneři
Kotva

instagram

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Blog školy

Vloženo: 20.9.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 57x
Milí rodiče, pro aktuální informace ze školy v přírodě prosím sledujte tento odkaz: https://svp.packa.eu

Vloženo: 17.9.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 129x
Vážení rodiče, od pátku 18. 9. 2020 je rozhodnutím vlády ČR povinné používání roušek i při výuce ve třídách na druhém stupni. Výjimkou jsou hodiny tělesné výchovy a zpěvu. Pro první stupeň (1. - 5. třídu) zpřísnění zatím neplatí.

Vloženo: 17.9.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 69x
Ve čtvrtek 17. září převzali Vojta, Michal, Ema a Milena mezinárodní certifikáty Cambridge English. Tito žáci skládali mezinárodní jazykové zkoušky již v druhém pololetí školního roku 2019/2020 a nyní obdrželi diplomy

Vloženo: 14.9.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 238x
Odjezd v sobotu 19. 9. 2020. Sraz žáků před školou: 13:30. Prosíme rodiče, aby parkovali v okolí školy a ne přímo před ní, kde budou autobusy. Autobusy budou označeny, hledejte třídu Vašeho dítěte. Odjezd: 14:00.

Vloženo: 10.9.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 143x
V úterý 8. září 2020 se v rámci třídních schůzek konaly na naší škole doplňovací volby z řad zákonných zástupců do školské rady na období září – prosinec 2020. Z

Celkem: 966 článků

Projekty

Vloženo: 18.2.2015 | Zobrazeno: 810090x

Příjemce dotace: Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Název projektu: Společně zlepšujeme výuku II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010680

Období realizace: 1.2.2019-31. 1.2021

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 1 422 728,- Kč hradíme tyto aktivity:

 Základní škola:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

CLIL ve výuce na ZŠ

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den mimo ZŠ

 Název:

Podpora moderního jazykového a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Na Podlesí v Kadani

 

Reg. č.:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003284

 

Text:

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a to zajištěním moderních, odpovídajících prostor/učeben pro výuku cizích jazyků, práci s digitálními technologiemi a přírodní vědy. Realizací projektu dojde k navýšení vnitřní konektivity školy pomocí instalace aktivních a pasivních prvků. Proběhne také revitalizace malých ploch zeleně uvnitř areálu školy.

 

Info:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.