Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Partneři
Kotva
Blog školy
 
 
Aktuality
Aktuality
18.3.2014

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 4. 2016 má škola nový bankovní účet, a proto žádáme o provedení změn u platby stravného, školní družiny, apod. Úhrady posílejte na nové číslo účtu: 229933650/0100 u KB Kadaň.

 

PhDr. Sáva Arabadžiev - školní etoped

poskytuje poradenskou činnost žákům i rodičům přímo v pracovně výchovné poradkyně:

středa 7:30 - 9:00, 13:00 - 16:00.

Poradenská činnost je poskytována v oblasti školní neúspěšnosti, kázeňských potíží, špatných vztahů v třídním kolektivu a dalších oblastech spojených se školní docházkou.

Nabízené služby je možné domluvit na: tel: 736 633 595 nebo email: a.sava@seznam.cz,

Možnost konzultačních hodin pro rodiče i děti i v době po uzavření školy popř. v případě nutnosti i v místě bydliště žáka

* Nabídka platí pro dny: PO – PÁ 16.00 – 20.00 hod.

* Konzultace probíhají v prostorách školy nebo poradenského pracoviště v objektu „Radka“ Kpt. Jaroše 630“.

 
 
Jsme partnery:
 
 
Projekt

 

 

 
 
Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 18.1.2018 | Autor: mourek | Zobrazeno: 53x
Na naší škole rádi zkoušíme nové věci, a proto jsme se rozhodli i v tomto školním roce vyzkoušet jednu novinku. Nabídli jsme lyžařský výcvik i našim prvňáčkům. Většina rodičů to s nadšením uvítala, takže jsme v týdnu 8. až 12.

Vloženo: 17.1.2018 | Autor: mourek | Zobrazeno: 98x
Mezi tradiční aktivity v rámci výuky patří i návštěvy nejrůznějších divadelních představení. Letos naši deváťáci zavítali do klasického "kamenného" divadla do Mostu. Zhlédli adaptaci asi nejznámějšího románu

Vloženo: 11.1.2018 | Autor: mourek | Zobrazeno: 107x
Naši prvňáčci si včera konečně na svazích Klínovce užili sluníčka. Od pondělí probíhá lyžáček našich nejmenších školáků, na kterém pod dohledem našich učitelek a vedením lyžařské školy Iva Kruťi zvládají základy

Vloženo: 10.1.2018 | Autor: mourek | Zobrazeno: 43x
Vážení rodiče, v pátek 12. ledna 2018 budou probíhat ve školní družině prezidentské volby. Družina bude v tento den přemístěna do pavilonu 1. stupně (třídy 3. A a 3. C). Při vyzvednutí dítěte proto zvoňte na zvonek u hlavního vchodu. Vychovatelky ŠD

Vloženo: 22.12.2017 | Autor: mourek | Zobrazeno: 88x
Přejeme všem žákům a jejich rodičům krásné a veselé prožití vánočních svátků a šťastné vykročení do nového roku 2018. Ve škole se na vás těšíme po prázdninách, ve středu 3. ledna. Zaměstnanci ZŠ Na Podlesí Kadaň

Celkem: 659 článků

Projekty

Vloženo: 18.2.2015 | Autor: mourek | Zobrazeno: 305107x

š

Příjemce dotace: Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Název projektu: Společně zlepšujeme výuku

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003737

Období realizace: 1. 2. 2017 - 31. 1. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Z finančních prostředků v celkové výši 1.112.917,- Kč hradíme následující aktivity:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

CLIL ve výuce na ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

 

Naše škola realizuje projekt "Škola hrou", registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.1839, zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti formou čtenářských dílen a na zahraniční kurzy pro žáky a pedagogy.

Naše škola realizuje projekt "Moderně na techniku i cizí jazyky", registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0820, zaměřený na rozvoj technických dovedností a na rozvoj výuky anglického jazyka formou blended learningu.

Název projektu: Vzájemným učením - cool pedagog 21. století
Zkrácený název: Cool pedagog
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0007
Název příjemce: Univerzita Hradec Králové
Anotace:
Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky, formou především prakticky zaměřené výuky přímo na škole resp. v místě pracoviště cílové skupiny.