Kotva
Aktuality
Školní spec. pedagog
14.2.2019

Mgr. Sáva Arabadžiev - školní speciální pedagog

poskytuje poradenskou činnost žákům i rodičům přímo v pracovně výchovné poradkyně:

středa 7:45 - 9:30, 13:00 - 15:00.

Poradenská činnost je poskytována v oblasti školní neúspěšnosti, kázeňských potíží, špatných vztahů v třídním kolektivu a dalších oblastech spojených se školní docházkou.

Nabízené služby je možné domluvit na: tel. 607 832 874 nebo email: arabadziev@arabadziev.cz,

V případě akutních situací možnost telefonické konzultace i mimo pracovní dobu, konzultace na emailu kdykoliv.

* Nabídka platí pro dny: PO – PÁ 7.00 – 16.00 hod.

 

Informace o zpracování osobních údajů
4.5.2018

Vážení rodiče, v menu "Dokumenty ke stažení" naleznete informace o zpracování osobních údajů na ZŠ Na Podlesí Kadaň.

Aktuality
18.3.2014

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 4. 2016 má škola nový bankovní účet, a proto žádáme o provedení změn u platby stravného, školní družiny, apod. Úhrady posílejte na nové číslo účtu: 229933650/0100 u KB Kadaň.

 

 

Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

O nás

Vloženo: 26.2.2014 | Zobrazeno: 95511x

Představujeme naši školu

Ve školním roce 2022/23 máme 21 tříd a cca 500 žáků. O ně se stará 29 učitelů, 5 vychovatelek, 13 asistentek pedagoga, 1 speciální pedagog, 4 kuchařky, 4 uklízečky, ekonomka, recepční a školník. Škola je prostorná a také kompletně zateplená. Nová fasáda působí na sídlišti velmi příjemně. Třídy jsou moderně vybavené pomůckami i nábytkem. Děti čeká příjemné rodinné prostředí nejen ve třídách, ale také v družině a ve školní jídelně. Ve škole hájí zájmy žáků žákovský parlament. Na jednání parlamentu je zván ředitel a případně další pracovníci školy. Ve spolupráci s žáky zlepšujeme pravidla chodu školy, připravujeme soutěže, organizujeme různé akce apod. Škola má vlastní sportovní areál, který prošel rekonstrukcí a od tohoto školního roku je žáci mohou plnohodnotně využívat.  Nezapomínáme na bezpečnost dětí. Škola je dobře zabezpečená proti vniknutí nepovolaných osob, návštěvy ve škole jsou evidovány.

Ve školním roce 2022/2023 již patnáctým rokem učíme podle vlastního školního vzdělávacího programu  „Na učení jdeme od lesa“.V duchu školního vzdělávacího programu se snažíme vychovávat samostatné silné osobnosti, které se v moderním světě neztratí a najdou dobré uplatnění v práci i v životě. Umíme se věnovat jak dětem mimořádně nadaným, tak ale také žáčkům, kterým to z různých příčin ve škole příliš nejde. Uvědomujeme si, že pro mladého člověka je nutné kvalitní jazykové vybavení. Víme také, že děti v současnosti často trpí nedostatkem pohybu a svůj volný čas tráví převážně vsedě před obrazovkou nebo monitorem.

 

Proto náš vzdělávací program nabízí:

jako druhý cizí jazyk nabízíme od sedmého ročníku němčinu a ruštinu;
alternativní nabídku dalších cizích jazyků (italština, španělština),
možnost zúčastnit se pobytů v zahraničí a zdokonalit svou jazykovou výbavu;
zajímavé volitelné předměty, včetně rozšířené sportovní výchovy se zaměřením na florbal, basketbal, malou kopanou
výuku plavání a bruslení;
výuku informačních technologií od 5. třídy;

Samozřejmou součástí naší práce je:

výuka moderními metodami a formami (projektové vyučování, skupinová výuka, činnostní učení, odborné exkurze, experimenty),
využití moderně vybavených učeben informačních technologií při výuce,
odborná jatyková učebna, odborná učebna přírodopisu a zeměpisu s živými zvířaty, učebna fyziky a chemie a moderně vybavený cvičný byt k výuce předmětu vedení domácnosti, 
výuka prostřednictvím interaktivních tabulí s aktivním zapojením všech dětí do výuky 
účast a velmi dobré výsledky žáků ve vědomostních a sportovních soutěžích v městském i širším měřítku, 
projektové výjezdy do škol v přírodě a zotavovací výjezdy do zahraničí (Itálie, Chorvatsko, Bulharsko),
používání jazykové třídy při výuce cizích jazyků,
mimoškolní aktivity formou zájmových kroužků ve školním klubu – např. florbal, pohybové hry, výtvarný kroužek, hra na kytaru, ale také kroužky anglického jazyka, češtiny a matematiky; vlastní mimoškolní akce – Den dětí, Vánoční trhy, školní sportovní soutěže, Jarní vínek, apod.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.