Kotva
Aktuality
Školní spec. pedagog
14.2.2019

Mgr. Sáva Arabadžiev - školní speciální pedagog

poskytuje poradenskou činnost žákům i rodičům přímo v pracovně výchovné poradkyně:

středa 7:45 - 9:30, 13:00 - 15:00.

Poradenská činnost je poskytována v oblasti školní neúspěšnosti, kázeňských potíží, špatných vztahů v třídním kolektivu a dalších oblastech spojených se školní docházkou.

Nabízené služby je možné domluvit na: tel. 607 832 874 nebo email: arabadziev@arabadziev.cz,

V případě akutních situací možnost telefonické konzultace i mimo pracovní dobu, konzultace na emailu kdykoliv.

* Nabídka platí pro dny: PO – PÁ 7.00 – 16.00 hod.

 

Informace o zpracování osobních údajů
4.5.2018

Vážení rodiče, v menu "Dokumenty ke stažení" naleznete informace o zpracování osobních údajů na ZŠ Na Podlesí Kadaň.

Aktuality
18.3.2014

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 4. 2016 má škola nový bankovní účet, a proto žádáme o provedení změn u platby stravného, školní družiny, apod. Úhrady posílejte na nové číslo účtu: 229933650/0100 u KB Kadaň.

 

 

Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Školská rada

Vloženo: 26.2.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 28569x

Školská rada 

Činnost školské rady

1. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

2. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

3. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda. První zasedání školské rady svolává ředitel školy.

4. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.

5. Schvaluje výroční zprávu školy.

6. Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny.

7. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.

8. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

9. Projednává návrh rozpočtu na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.

10. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

11. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

12. Podává návrh na odvolání ředitele.

13. Podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Složení školské rady pro období 2021 – 2023

 

Zástupci zřizovatele:

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

Mgr. Jan Losenický

 

Zástupci zákonných zástupců:

Michaela Slámová

Mgr. Věra Šírková

 

Zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Tomáš Mourek

Mgr. Jiří Nebeský