Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Partneři
Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Blog školy

Vloženo: 4.5.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 894x
Vážení rodiče, v souladu s harmonogramem uvolňování vládních opatření v oblasti školství bude od pondělí 25. května 2020 umožněna osobní přítomnost žáků prvního

Vloženo: 4.5.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 163x
Vážení rodiče žáků 9. ročníku, poslední povinností k nástupu žáků do školy od 11. 5. 2020 je vyplnění Dotazníku, který naleznete na webových stránkách

Vloženo: 2.5.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 312x
Vážení rodiče, plně si uvědomujeme, že v současné době máte obavy dát své dítě do školy, z toho důvodu potřebujeme co nejrychleji zjistit Váš zájem o výuku

Vloženo: 6.5.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 860x
Vážení rodiče, dovolte mi ještě několik slov k očekávanému otevření škol pro 1. stupeň. Z pokynu MŠMT k zpřístupnění škol pro žáky 1. stupně je zřejmé,

Vloženo: 1.5.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 412x
Vážení rodiče, na základě rozhodnutí MŠMT bude možný od 11. května 2020 nástup žáků 9. ročníku (příprava na přijímací zkoušky) a od 25. května 2020 nástup žáků 1. – 5. tříd do školy. Školní docházka nebude povinná,

Celkem: 942 článků

Projekty

Vloženo: 18.2.2015 | Zobrazeno: 744475x

Příjemce dotace: Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Název projektu: Společně zlepšujeme výuku II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010680

Období realizace: 1.2.2019-31. 1.2021

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 1 422 728,- Kč hradíme tyto aktivity:

 Základní škola:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

CLIL ve výuce na ZŠ

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den mimo ZŠ

 Název:

Podpora moderního jazykového a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Na Podlesí v Kadani

 

Reg. č.:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003284

 

Text:

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a to zajištěním moderních, odpovídajících prostor/učeben pro výuku cizích jazyků, práci s digitálními technologiemi a přírodní vědy. Realizací projektu dojde k navýšení vnitřní konektivity školy pomocí instalace aktivních a pasivních prvků. Proběhne také revitalizace malých ploch zeleně uvnitř areálu školy.

 

Info:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.