Kotva
Blog školy
Aktuality
Školní spec. pedagog
14.2.2019

Mgr. Sáva Arabadžiev - školní speciální pedagog

poskytuje poradenskou činnost žákům i rodičům přímo v pracovně výchovné poradkyně:

středa 7:45 - 9:30, 13:00 - 15:00.

Poradenská činnost je poskytována v oblasti školní neúspěšnosti, kázeňských potíží, špatných vztahů v třídním kolektivu a dalších oblastech spojených se školní docházkou.

Nabízené služby je možné domluvit na: tel. 607 832 874 nebo email: arabadziev@arabadziev.cz,

V případě akutních situací možnost telefonické konzultace i mimo pracovní dobu, konzultace na emailu kdykoliv.

* Nabídka platí pro dny: PO – PÁ 7.00 – 16.00 hod.

 

Informace o zpracování osobních údajů
4.5.2018

Vážení rodiče, v menu "Dokumenty ke stažení" naleznete informace o zpracování osobních údajů na ZŠ Na Podlesí Kadaň.

Aktuality
18.3.2014

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 4. 2016 má škola nový bankovní účet, a proto žádáme o provedení změn u platby stravného, školní družiny, apod. Úhrady posílejte na nové číslo účtu: 229933650/0100 u KB Kadaň.

 

 

Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Vloženo: 15.2.2021 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 368x
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, po rozkliknutí "Celý článek" naleznete informace k zápisu žáků do 1. tříd pro školní rok 2021/2022.

Milí předškoláci, vážení rodiče,

zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 proběhne na ZŠ Na Podlesí

ve středu 7. dubna a ve čtvrtek 8. dubna 2021

vždy od 13.00 do 17.00 hodin

 


V případě nepříznivé epidemické situace proběhne zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole a to odevzdáním potřebných dokumentů do schránky u hlavního vchodu školy (schránka bude označena „Zápis do 1. tříd“) ve dnech 6. až 13. dubna 2021. Aktuální informace budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy.


V takovém případě dostanou zákonní zástupci do svých poštovních schránek potřebnou dokumentaci nejpozději 26. 3. 2021. Pokud se tak nestane, musí se obrátit na pracovnici MÚ pí Gvoždiakovou, tel. 474 319 677. Ve schránce najdete:
Instrukce rodičům
Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání
Zápisový list

 

Pokud to situace dovolí a bude moci proběhnout klasický, tedy prezenční zápis žáků do 1. tříd:

K zápisu se dostaví děti, které do 30. 8. 2021 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.

K zápisu na naši školu mohou přijít všechny děti z Kadaně a okolí bez ohledu na místo bydliště a také děti pětileté (nutné předložit doporučení školského poradenského zařízení a dětského lékaře).

Rodič doprovázející dítě k zápisu s sebou přinese: svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Samotný zápis bude na naší škole probíhat spíše hravou, zábavnou formou, aby děti nebyly zbytečně stresované a cítily se ve škole hned od začátku příjemně. U zápisu budou přítomné také budoucí třídní učitelky prvňáčků a pracovnice pedagogické poradny.

Žádost o odklad povinné školní docházky je zákonný zástupce povinen předložit v době zápisu řediteli školy a musí být doložen doporučením pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a zároveň také potvrzením od odborného dětského lékaře.

Proto doporučujeme všem rodičům, pokud uvažují o odkladu školní docházky, aby se včas s dostatečným předstihem objednali na vyšetření v PPP nebo SPC.


Tiskopisy k zápisu vyplňují rodiče buď přímo u zápisu, nebo si je mohou stáhnout na našich webových stránkách, vyplnit předem a odevzdat při zápisu.

 

Pokud epidemická situace dovolí a pominou bezpečnostní opatření, rádi bychom před zápisem uspořádali pro rodiče a jejich budoucí prvňáčky Den otevřených dveří a po zápisu „Kavárničku“ pro rodiče budoucích prvňáčků v jídelně školy.
V případě, že bude epidemická situace nepříznivá, proběhne on-line schůzka rodičů budoucích prvňáků s třídními učitelkami a vedením školy v aplikaci MS Teams v úterý dne 9. 3. 2021 od 15,30 hod. Zde budou zodpovězeny všechny případné dotazy k nástupu dětí do školy a k průběhu vzdělávání. Odkaz, pod kterým se mohou všichni rodiče, kteří uvažují o umístění svého prvňáčka do naší školy, připojit k této schůzce, bude zveřejněn tři dny před konáním schůzky na našich webových stránkách.


Kritéria pro zápis žáků do 1. tříd:


Každé dítě obdrží při vstupu registrační číslo. Přijetí dětí do I. tříd se řídí následujícími kritérii.
Přednostně jsou přijímáni žáci:

1. Děti ze školského obvodu ZŠ Na Podlesí
2. Děti z ostatních obvodů se sourozencem ze ZŠ Na Podlesí
3. Děti z ostatních obvodů
4. Děti s bydlištěm mimo Kadaň z obcí s vlastní školou
5. Maximální počet přijatých prvňáčků je 50

Seznam přijatých žáků bude vyvěšen na vstupních dveřích školy a internetových stránkách školy (www.5zskadan.cz) do 30. 4. 2021. Zákonní zástupci nepřijatých žáků obdrží poštou rozhodnutí o nepřijetí.

Těšíme se, že právě Vás uvítáme mezi našimi budoucími žáky!!

Třídní učitelky do 1. tříd pro školní rok 2021/2022: Mgr. Pavlína Beránková, Mgr. Jitka Štefanová.

O aktuální podobě zápisu (prezenční nebo distanční) vás budeme včas a pravidelně informovat. Sledujte prosím naše stránky

.
V případě jakéhokoli dotazu nás kontaktujte na e-mailové adrese reditel@5zskadan.cz nebo na tel. číslech 474 334 711, 603 483 877.