Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Partneři
Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Blog školy

Vloženo: 26.2.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 2245x
Tento program připravují a realizují tzv. peer - aktivisté z řad žáků 2. stupně. Jedná se o metodu výchovného působení na mladou dospívající generaci. Všem zúčastněným přináší pozitivní myšlenky a vštěpuje zásady zdravého životního stylu. Hlavními aktéry nejsou ani dospělí, ani vyučující, nýbrž mládež sama. "Peer" program je postaven na pozitivním vzoru o málo starších spolužáků, kteří své zkušenosti předávají dětem 1. stupně. Hlavním posláním této činnosti je připravit děti na to, jak se mají vyhnout nepříjemným životním situacím.

Vloženo: 26.2.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 2068x
Koncem září čekalo na žáky 8. ročníku ZŠ Na Podlesí velké překvapení. V rámci evropského projektu mezi Policií České republiky a saskou policií s ředitelstvím v Chemnitz navštívili naši školu němečtí policisté s drogovým preventivním programem. Ten se skládal nejen z teoretické části (jak drogy rozpoznat, jak je odmítat apod.), ale také z části praktické, která byla zajímavá a pro žáky velmi atraktivní.

Vloženo: 26.2.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 2128x
Náš pobyt ve středisku klášterecké organizace Pionýr v Zásadě skončil. Jsme rádi, že se nikdo vážně nezranil ani neonemocněl a že hlavní cíl byl splněn – vzájemně jsme se poznali jinak než ve školním prostředí. Děti si užily sluníčka, přírody, sportování na hřišti i v herně a „řádění" na pokojích. Ověřily si, jestli vydrží tři noci bez rodičů a 4 dny bez internetu či televizi. Přežili jsme to všichni

Vloženo: 26.2.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 2275x
Ve středu 25. září se na atletickém hřišti konal "Přebor města Kadaně" v atletice základních škol pro rok 2013. Šlo o náhradní termín pro kategorie předžactvo I, předžactvo II a mladší žactvo (doplněné během na 800 metrů pro starší žactvo). Naši závodníci si vedli přímo skvěle a patří jim veliká gratulace a poděkování za výbornou reprezentaci naší školy. A kdo si vedl nejlépe? První místo obsadili : Svoboda Šimon 2x, Svobodová Aneta 3x, Janeček David a Malkovská Veronika, druhé místo vybojovali : Janeček David 2x, Dabič Tijana 2x, Kučerová Anna, Svobodová Aneta a

Vloženo: 26.2.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 2487x
Přišla první zpráva od 6. tříd z jejich seznamovacího kempu : dorazili jsme v pořádku, ubytování je výborné, nemáme žádný úraz ani zranění, moc se nám tu všem líbí a těšíme se na další dny.

Celkem: 942 článků

Projekty

Vloženo: 18.2.2015 | Zobrazeno: 744452x

Příjemce dotace: Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Název projektu: Společně zlepšujeme výuku II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010680

Období realizace: 1.2.2019-31. 1.2021

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 1 422 728,- Kč hradíme tyto aktivity:

 Základní škola:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

CLIL ve výuce na ZŠ

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den mimo ZŠ

 Název:

Podpora moderního jazykového a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Na Podlesí v Kadani

 

Reg. č.:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003284

 

Text:

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a to zajištěním moderních, odpovídajících prostor/učeben pro výuku cizích jazyků, práci s digitálními technologiemi a přírodní vědy. Realizací projektu dojde k navýšení vnitřní konektivity školy pomocí instalace aktivních a pasivních prvků. Proběhne také revitalizace malých ploch zeleně uvnitř areálu školy.

 

Info:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.