Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Partneři
Kotva
Blog školy
 
 
Aktuality
Aktuality
18.3.2014

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 4. 2016 má škola nový bankovní účet, a proto žádáme o provedení změn u platby stravného, školní družiny, apod. Úhrady posílejte na nové číslo účtu: 229933650/0100 u KB Kadaň.

 

PhDr. Sáva Arabadžiev - školní etoped

poskytuje poradenskou činnost žákům i rodičům přímo v pracovně výchovné poradkyně:

středa 7:30 - 9:00, 13:00 - 16:00.

Poradenská činnost je poskytována v oblasti školní neúspěšnosti, kázeňských potíží, špatných vztahů v třídním kolektivu a dalších oblastech spojených se školní docházkou.

Nabízené služby je možné domluvit na: tel: 736 633 595 nebo email: a.sava@seznam.cz,

Možnost konzultačních hodin pro rodiče i děti i v době po uzavření školy popř. v případě nutnosti i v místě bydliště žáka

* Nabídka platí pro dny: PO – PÁ 16.00 – 20.00 hod.

* Konzultace probíhají v prostorách školy nebo poradenského pracoviště v objektu „Radka“ Kpt. Jaroše 630“.

 
 
Jsme partnery:
 
 
Projekt

 

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Den otevřených dveří

Vloženo: 17.3.2017 | Autor: mourek | Zobrazeno: 4029x
Pro budoucí prvňáčky, jejich rodiče a samozřejmě i pro další zájemce jsme ve čtvrtek 16. 3. uspořádali tzv. Den otevřených dveří. Přijít mohli všichni, kteří si chtěli prohlédnout budovu školy, poznat vyučující a seznámit se

s metodami výuky. Malých předškoláků se ujali naši starší žáci, provedli je po jednotlivých stanovištích a dohlíželi na plnění úkolů. Děti si vyzkoušely, jaké to vlastně v té první třídě je, pracovaly na interaktivní tabuli, prohlédly si družinu, v níž budou moci trávit čas po vyučování, a poznaly odborné učebny druhého stupně. V učebně ICT pracovaly s výukovým programem, v učebně přírodopisu si mohly pohladit našeho králíčka Karlíčka nebo křečky, a ti odvážnější dokonce i užovku červenou. Učebna fyziky patřila jednoduchým pokusům, v hudebně se zpívaly písničky na přání. Návštěvníci dostali do rukou hudební nástroje a mohli tak svůj zpěv doprovodit i hudbou. V jazykové učebně děti předváděly své znalosti angličtiny – počítaly, pojmenovávaly barvy a některá zvířata. Na konci putování si prohlédly ještě keramickou dílnu a ve školní kuchyňce na ně čekalo malé občerstvení. Za splnění všech úkolů dostali své první vysvědčení a sladkou odměnu, kterou pro ně připravili naši osmáci.