Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Partneři
Kotva
Aktuality
Aktuality
18.3.2014

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 4. 2016 má škola nový bankovní účet, a proto žádáme o provedení změn u platby stravného, školní družiny, apod. Úhrady posílejte na nové číslo účtu: 229933650/0100 u KB Kadaň.

 

PhDr. Sáva Arabadžiev - školní etoped

poskytuje poradenskou činnost žákům i rodičům přímo v pracovně výchovné poradkyně:

středa 7:30 - 9:00, 13:00 - 16:00.

Poradenská činnost je poskytována v oblasti školní neúspěšnosti, kázeňských potíží, špatných vztahů v třídním kolektivu a dalších oblastech spojených se školní docházkou.

Nabízené služby je možné domluvit na: tel: 736 633 595 nebo email: a.sava@seznam.cz,

Možnost konzultačních hodin pro rodiče i děti i v době po uzavření školy popř. v případě nutnosti i v místě bydliště žáka

* Nabídka platí pro dny: PO – PÁ 16.00 – 20.00 hod.

* Konzultace probíhají v prostorách školy nebo poradenského pracoviště v objektu „Radka“ Kpt. Jaroše 630“.

 
 
Jsme partnery:
 
 
Projekt

 

 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Společné akce školy

Vloženo: 23.10.2015 | Autor: mourek| Zobrazeno: 15518x |

 

 

Olympiády a soutěže v předmětech, kterých se naši žáci účastní:

 

Český jazyk

Matematika

Anglický jazyk

Německý jazyk

Ruský jazyk

Výtvarná výchova

Zeměpis

Přírodopis

Chemie

Fyzika

Sportovní soutěže

Hudební výchova

Dějepis

 

Školní akce:

 

Vítání prvňáčků

Dějepisné exkurze  

Burza SŠ listopad 2016 v Chomutově

Mikuláš ve škole  

Vánoce v družině

Vánoční jarmark 2016  

Dny otevřených dveří pro MŠ + veřejnost

Zápis do 1. tříd  

Plavecký výcvik 2. a 3. tříd  

Bruslení  

Choroš  

Matematický klokan    

Besedy v knihovně  

Kulturní akce a divadla  

Školní výlety  

Adopce na dálku  

Pythagoriáda              

Chceme si pomáhat – Peer program

Škola hrou

Sběrové týdny, sběr víček

Rozloučení s 9. třídou

 

Školní a mimoškolní soutěže:

 

říjen

běh do vrchu

 

listopad

Švihadlák 1. st. + MŠ

 

prosinec

Vánoční trojboj - MK

 

prosinec

Rolnička, soutěž ve zpěvu

 

leden

soutěž ve skoku vysokém

 

únor

soutěž ve šplhu o tyči

 

únor

soutěž v recitaci

 

únor

městská soutěž ve šplhu

 

březen

turnaj ve florbalu pro 6. – 9. tř.

 

březen

turnaj ve vybíjené 4. a 5. tříd

 

duben

přehazovaná 4. – 9. tř.

 

duben

Jarní běhání

 

květen

Soutěž ve zpevu písní

 

květen

kroužení obručí 1. st + MŠ

 

květen

Mc Donald

 

květen

Hledáme nové talenty

 

červen

Atletika