Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Partneři
Kotva

instagram

Tisk
Sitemap
Mapa webu

EU-peníze školám

Vloženo: 26.2.2014 | Autor: | Zobrazeno: 36368x

ZŠ Na Podlesí Kadaň zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:

Matematika – Matematika pro 1. ročník – Mgr. Helena Patočková

Matematika – Matematika pro 2.a 3. ročník – PhDr. Jitka Novotná

Vlastivěda – Vlastivěda pro 4. ročník – Mgr. Helena Patočková

Přírodověda – Přírodověda pro 4. ročník – Mgr. Helena Patočková

Český jazyk - Český jazyk pro 2., 3. a 4. ročník - PhDr. Jitka Novotná

Český jazyk – Český jazyk a literatura pro 2. stupeň – Mgr. Pavla Straková

Anglický jazyk – Anglický jazyk – Veronika Tomanová

Člověk a jeho svět – Člověk a jeho svět pro 3., 4. a 5. ročník - PhDr. Jitka Novotná

Zeměpis – Zeměpis pro 7. ročník – Mgr. Lenka Kopencová

Zeměpis – Zeměpis pro 6. ročník – Mgr. Lenka Kopencová

Zeměpis - Regionální geografie - Mgr. Lenka Kopencová

Zeměpis - Geografie Asie - Mgr. Lenka Kopencová

Zeměpis - Zeměpis a zeměpisný seminář - Mgr. Lenka Kopencová

Matematika - Matematika pro 1., 2. a 3. ročník - Mgr. Iveta Krpelánová

Český jazyk - Český jazyk 2. stupeň - Mgr. Lidmila Vyšinková

Matematika - Matematika 9. ročník - Mgr. Tomáš Mourek

Matematika - Matematika 6. ročník - Mgr. Tomáš Mourek

Matematika - Matematika 2. ročník - Mgr. Helena Patočková

Hudební výchova - Hudební výchova pro 4. a 5. ročník - Mgr. Marcela Střísková

Matematika - Matematika 7. ročník - Mgr. Kristina Vopatová

Matematika - Matematika 8. ročník - Mgr. Kristina Vopatová

Český jazyk - Český jazyk pro 3. a 5. ročník - Mgr. Jitka Štefanová

Český jazyk - Český jazyk 2. ročník - Mgr. Pavlína Beránková

Dějepis - Dějepis 6. a 7. ročník - Mgr. Jiří Nebeský

Dějepis - Dějepis 8. a 9. ročník - Mgr. Jiří Nebeský

Anglický jazyk - Tématické okruhy - Mgr. Anna Wirknerová 

Chemie - Chemie 8. ročník - Mgr. Lenka Kopencová

Člověk a jeho svět - Človek a jeho svět 1. st. - Mgr, Střískoá, Mgr. Tomanová

Prvouka - Prvouka 2. a 3. třída - Mgr. Stanislava Pardubská

Hudební výchova - Hudební výchova 1. stupeň - Mgr. Tomanová

Hudební výchova - Hudební výchova 6. - 9. ročník - Mgr. Vyšinková

Anglický jazyk - Anglický jazyk 2. stupeň - Mgr. Wirknerová

Prvouka - Prvouka 2. ročník - Mgr. Beránková

 

Kontaktní osoba, která na požádání poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR :

Mgr. Tomáš Mourek, e-mail : t.mourek@seznam.cz