Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Partneři
Kotva

instagram

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Školská rada

Vloženo: 26.2.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 28100x

Školská rada 

Činnost školské rady

1. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

2. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu.

3. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda. První zasedání školské rady svolává ředitel školy.

4. Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování.

5. Schvaluje výroční zprávu školy.

6. Schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny.

7. Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.

8. Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.

9. Projednává návrh rozpočtu na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření.

10. Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

11. Podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávající státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

12. Podává návrh na odvolání ředitele.

13. Podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

 

Složení školské rady pro období 2018 – 2020

 

Zástupci zřizovatele:

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.

Mgr. Michal Voltr

 

Zástupci zákonných zástupců:

Lucie Hagarová

Jana Umlaufová (od září 2020 Mgr. Věra Šírková)

 

Zástupci pedagogických pracovníků:

Mgr. Tomáš Mourek

Mgr. Jiří Nebeský