Kotva
Aktuality
Školní spec. pedagog
14.2.2019

Mgr. Sáva Arabadžiev - školní speciální pedagog

poskytuje poradenskou činnost žákům i rodičům přímo v pracovně výchovné poradkyně:

středa 7:45 - 9:30, 13:00 - 15:00.

Poradenská činnost je poskytována v oblasti školní neúspěšnosti, kázeňských potíží, špatných vztahů v třídním kolektivu a dalších oblastech spojených se školní docházkou.

Nabízené služby je možné domluvit na: tel. 607 832 874 nebo email: arabadziev@arabadziev.cz,

V případě akutních situací možnost telefonické konzultace i mimo pracovní dobu, konzultace na emailu kdykoliv.

* Nabídka platí pro dny: PO – PÁ 7.00 – 16.00 hod.

 

Informace o zpracování osobních údajů
4.5.2018

Vážení rodiče, v menu "Dokumenty ke stažení" naleznete informace o zpracování osobních údajů na ZŠ Na Podlesí Kadaň.

Aktuality
18.3.2014

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 4. 2016 má škola nový bankovní účet, a proto žádáme o provedení změn u platby stravného, školní družiny, apod. Úhrady posílejte na nové číslo účtu: 229933650/0100 u KB Kadaň.

 

 

Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Vloženo: 26.2.2014 | Zobrazeno: 50537x

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, v menu Dokumenty ke stažení naleznete rozdělení žáků do 1. tříd pro školní rok 2021/2022. Tyto seznamy jsou také vyvěšeny na dveřích u hlavního vchodu do školy.

 

Slavnostní zahájení školního roku pro 1. třídy

 

Vážení rodiče, slavnostní zahájení školního roku 2021/2022 pro budoucí prvňáčky se uskuteční ve středu 1. září v 8.00 hod. na prostranství před hlavním vchodem.  Po skončení slavnostního přivítání  si třídní učitelky Mgr. Jitka Štefanová a Mgr. Pavlína Beránková odvedou na chvíli prvňáčky do tříd, rodiče si mezitím mohou objednat obědy pro děti popř. zařídit družinu. Poté si děti převezmou vychovatelky školní družiny a proběhnou první třídní schůzky prvňáčků. Prosíme rodiče, aby vybrali pouze jednoho zástupce, který se schůzky zúčastní. Vzhledem k situaci žádáme o nasazení roušky při vstupu do školy.

Děkujeme.

Seznam žáků do 1. A a 1. B bude vyvěšen na vstupních dveřích školy a na webových stránkách školy ve čtvrtek 26. 8. po 14.00 hod.

 

ZPRAVODAJ pro rodiče budoucích prvňáčků

 

  Vážení rodiče,

     děkujeme Vám, že jste pro svoje dítě zvolili naši základní školu. Věříme, že období nástupu do 1. třídy, na který se většina dětí těší, bude pro Vašeho malého školáčka, ale i pro Vás časem příjemným a pohodovým a všem na něj zůstanou jen ty nejhezčí vzpomínky.

     Naším společným zájmem také je, aby příprava Vašeho dítěte do školy probíhala pokud možno hladce a bez problémů, a proto vydáváme toto číslo školního Zpravodaje.

  

 

Co by měli vědět rodiče budoucích prvňáčků

 • Chtějí-li zákonní zástupci pro své školou povinné dítě získat odklad povinné školní docházky, musí se s ním dostavit k zápisu a při něm podat písemnou žádost. K žádosti o odklad je potřeba nejpozději v době zápisu přiložit doporučení příslušného školského poradenského zařízení (např. PPP Kadaň) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Teprve následně ředitel rozhodne o odkladu. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
 • Slavnostní zahájení školního roku je velká událost pro celou rodinu prvňáčka. Těšíme se, že na první školní den přijdou prvňáčka do školy doprovodit všichni jeho blízcí.
 • Vstup do první třídy bude pro Vaše dítě úspěšný a snadný, pokud budete vědět, jak má být připraveno.

                                                                                                                                                      

Pomůcky pro žáky prvních tříd

     Škola zajišťuje žákům prvních tříd bezplatně učebnice, učební texty, písanky a pracovní listy. Zajišťuje také pomůcky v hodnotě 200,- Kč pro jednoho žáka. Můžete počítat s tím, že Váš prvňáček ve škole dostane: bombičkové pero, vodové barvy, štětce č. 6 a 14, nůžky, modelínu, tužku č. 1, 2, 3, gumu, ořezávátko, voskové pastelky a trojhranné pastelky. Další pomůcky musí zajistit rodiče. Jedná se hlavně o obaly na učebnice a sešity, cvičební obuv a úbor, přezůvky a sáček na přezůvky, svačinový ubrousek, aktovku, penál.

 

Představujeme naši školu

 • Byla otevřena 2. září 1974.
 • Ve školním roce 2020/2021 máme 21 tříd a 470 žáků. O ně se stará 28 učitelů, 5 vychovatelek, 10 asistentek pedagoga, 4 kuchařky, 4 uklízečky, ekonomka a školník.
 • Škola je prostorná a také kompletně zateplená. Žlutooranžová fasáda působí na sídlišti velmi příjemně.
 • Třídy jsou moderně vybavené pomůckami i nábytkem. Děti čeká příjemné rodinné prostředí nejen ve třídách, ale také v družině a ve školní jídelně.
 • Ve škole hájí zájmy žáků žákovský parlament. Na jednání parlamentu je zván ředitel a případně další pracovníci školy. Ve spolupráci s žáky zlepšujeme pravidla chodu školy, připravujeme soutěže, organizujeme různé akce apod.
 • Škola má nově vybudovaný sportovní areál
 • Nezapomínáme na bezpečnost dětí. Škola je dobře zabezpečená proti vniknutí nepovolaných osob, návštěvy ve škole jsou evidovány.

 

Pracovníci školy

 

Pracovní kolektiv školy tvoří v právě probíhajícím školním roce:

 

Vedení školy :

Mgr. Zdeněk Hosman, ředitel

Mgr. Tomáš Mourek, zástupce ředitele

Martina Dvořáková, ekonomka školy

Jiří Prošek, školník

Zdeňka Rapantová, vedoucí školní jídelny

PhDr. Jitka Novotná, výchovná poradkyně

 

Provozní personál:

 

Kuchyně:

Milena Ottová

Helena Vojáčková

Lenka Pleskotová                  

Miroslava Novotná

 

Úklid:

Iveta Švejdová                       

Olga Šulcová                         

Martin Pardubský

Květa Hutyrová

 

Pedagogický sbor školy:

I. stupeň

Mgr. Pavlína Beránková

Mgr. Lada Škrábalová

Mgr. Stanislava Pardubská

Mgr. Jitka Štefanová

PhDr. Jitka Novotná

Mgr. Věra Tomanová

Mgr. Iveta Krpelánová

Mgr. Helena Patočková

Mgr. Renata Kučerová

Mgr. Eva Preibischová

Mgr. Ivana Balogová

Mgr. Veronika Parkanová

Mgr. Michaela Holanová

 

II. stupeň

Mgr. Lidmila Vyšinková

Mgr. Jiří Nebeský

Mgr. Pavla Koutská

Mgr. Pavel Lukeš

Mgr. Gabriela Drapáková

Lucie Smolková

Mgr. Lenka Kopencová

Mgr. Hana Ondová

Mgr. Anna Wirknerová

Mgr. Denisa Hendrychová

Bc. Martin Kučera

Mgr. Iveta Hniličková

Mgr.Šárka Bryndová

 

Asistentky pedagoga

Mgr. Andrea Nováková

Bc. Pavla Mudrová

Lucie Kopecká

Jana Zrůstková

Ingrid Michalitschke

Petra Tichá

Petra Linzová

Petra Rauerová

Ing. Dagmar Váchová

Lucie Bernátková

 

Speciální pedagog

PhDr. Jitka Novotná

Mgr. Sáva Arabadžiev

 

Kvalifikovanost pedagogického sboru je 95%

 

Co čeká budoucí prvňáčky?

    Vyučujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu „Na učení jdeme od lesa“. V duchu školního vzdělávacího programu se snažíme vychovávat samostatné a silné osobnosti, které se v moderním světě neztratí a najdou dobré uplatnění v práci i v životě. Umíme se věnovat jak dětem mimořádně nadaným, tak ale také žáčkům, kterým to z různých příčin ve škole příliš nejde. Uvědomujeme si, že pro mladého člověka je nutné kvalitní jazykové vybavení. Víme také, že děti v současnosti často trpí nedostatkem pohybu a svůj volný čas tráví převážně vsedě před obrazovkou nebo monitorem.

Proto náš vzdělávací program nabízí:

 • jako druhý cizí jazyk nabízíme od sedmého ročníku němčinu a ruštinu;
 • alternativní nabídku dalších cizích jazyků (italština, španělština);
 • možnost zúčastnit se pobytů v zahraničí a zdokonalit svou jazykovou výbavu;
 • zajímavé volitelné předměty, včetně rozšířené sportovní výchovy

se zaměřením na florbal, basketbal, malou kopanou;

 • výuku plavání a bruslení; „lyžáček“
 • výuku informačních technologií od 5. třídy;

 

Samozřejmou součástí naší práce je:

 • výuka moderními metodami a formami (projektové vyučování, skupinová výuka, činnostní učení, výzkumy, experimenty);
 • využití moderně vybavených učeben informačních technologií při výuce;
 • nově zřízená a moderně vybavená učebna chemie a fyziky, jazyková učebna
 • odborná učebna přírodovědných předmětů se živými zvířaty a moderně vybavený cvičný byt k výuce předmětu vedení domácnosti;
 • výuka prostřednictvím interaktivních tabulí a tabletů (iPad Air) s aktivním zapojením všech dětí do výuky
 • účast a velmi dobré výsledky žáků ve vědomostních a sportovních soutěžích v městském i širším měřítku;
 • projektové výjezdy do škol v přírodě a zotavovací výjezdy do zahraničí (Itálie, Chorvatsko, Bulharsko);
 • používání zrekonstruované jazykové učebny při výuce cizích jazyků;
 • keramická dílna s  keramickou pecí pro výrobu vlastních výrobků
 • mimoškolní aktivity formou zájmových kroužků ve školním klubu – např. florbal, pohybové hry, výtvarný kroužek, hra na kytaru a vlastní mimoškolní akce – Den dětí, Vánoční trhy, školní sportovní soutěže.

 

Důležité informace k provozu školy

 

Škola

(tel.: 474334711, 603483877, ředitel: 474332831)

     Školní budova je pro žáky otevřena ráno od 7,40 hod. Prvňáčci mají svoje šatny vpravo od vstupu do školy. Učebny prvních tříd jsou v pavilonu A  - tj. pavilon školní družiny, a najdeme je v 1. patře nad školní jídelnou. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, moderními učebními pomůckami a v obou třídách jsou k dispozici také interaktivní tabule, na kterých první třídy pracují.

     První třídy mají vyučování podle rozvrhu každý den do 11,40 hod. Děti, které nejdou na oběd a do družiny, odcházejí za doprovodu rodičů, popř. jiných rodinných příslušníků, ihned domů. Prvňáčci, kteří nechodí do družiny, ale jdou na oběd, jsou hotovi zpravidla kolem dvanácté hodiny. V tu dobu je možné si je vyzvednout.

     Rádi bychom upozornili rodiče, že z bezpečnostních důvodů je škola po celou dobu vyučování uzamčená a vstup je umožněn pouze po zazvonění a zapsání u služby. Pokud budete chtít ve škole něco vyřídit, je nutné si vždy zazvonit na službu a zapsat se do knihy návštěv. Pokud půjdete pro svého prvňáčka na konci vyučování, zapisovat se nemusíte, ale prosíme Vás, abyste z hygienických i bezpečnostních důvodů nečekali v hale u jídelny, ale počkali před vchodem a řídili se pokyny služby.

 

Školní jídelna

(tel: 474334711, provolba 31, nebo 603483852)

     Ve školní jídelně se mohou stravovat všichni žáci školy. Obědy jsou vydávány v době 11,40 – 14,00 hod. Rodiče vyplní přihlášku ke školnímu stravování a uhradí cenu stravného na příslušný měsíc. Současná cena oběda pro prvňáčka je 24,- Kč/den.

     Stravné je možné hradit trvalým příkazem - v tom případě je nutné domluvit se s vedoucí ŠJ na podrobnostech provedení a platba stravného na následující měsíc musí být na účtu školy nejpozději do 25. předcházející měsíc. Stravné je také možno platit hotově přímo v pokladně ŠJ. V takovém případě je nutné uhradit výši stravného na měsíc nejpozději do 29. v měsíci předcházejícím. Rodiče prvňáčků budou moci obědy na září zaplatit poslední týden v srpnu nebo při slavnostním zahájení školního roku 2. září a již od dalšího dne může prvňáček chodit na obědy.

     Naše malé školáky do školní jídelny doprovází vždy třídní učitelka, která jim spolu s dozorem a vedoucí školní jídelny pomůže při obsluze v prvních dnech školy. Pokud chodí prvňáček do družiny, doprovází jej do jídelny paní vychovatelka a také prvňáčkům s obsluhou pomůže.       

     V případě nutnosti je možné také obědy odhlašovat. Je však potřeba to udělat nejpozději vždy den předem do 14,30 hod. (na pondělí v pátek) osobně, telefonicky, na mailovou adresu

skolnijidelna@5zskadan.cz nebo formou SMS na mobilní telefon ŠJ (viz kontakty výše). V případě náhlého onemocnění je možné první den odnést oběd nemocnému v jídlonosiči – čas pro vydávání tohoto jídla je v rozmezí 11,30 – 11,45 hod. Na další dny již musí být obědy odhlášeny. Všichni strávníci jsou povinni dodržovat provozní řád školní jídelny, který je umístěn přímo ve školní jídelně a na webových stránkách školy.

     Obědy se vydávají po přiložení čipu nebo čipové karty. Pořízení čipu nebo čipové karty se platí vždy hotově. Cena čipové karty je 50,- Kč, čipu 100,- Kč.

            Více informací najdete na webových stránkách školy www.5zskadan.cz.

 

Školní družina

(tel: 775966928)

   Činnost družiny je určena všem žákům 1. stupně. Školní družina má pět oddělení, kde pracují zkušené paní vychovatelky. Program školní družiny je zaměřen především na pohybové činnosti, výtvarné aktivity (podíl na výzdobě školy), hry a soutěže. Během celého školního roku chodí všechna oddělení ven na dětské hřiště v areálu školy nebo i mimo školní areál.

    Podmínkou docházky do ŠD je podaná přihláška a zaplacení pravidelného poplatku, který činí 100,- Kč za měsíc. Poplatek se hradí vždy na půl roku. Na 1. pololetí musí být uhrazen do 25. září, na druhé pololetí do 15. ledna. Družina je v provozu denně od 5,30 hod. do 7,40 hod. a znovu pak každý den od 11,40 hod. podle zájmu rodičů do 17,00 hod., v pátek do 16,00 hod.

V době 13,30 – 14,30 hod. probíhá v ŠD zájmová činnost nebo se chodí ven. V této době není možno vyzvedávat děti ze ŠD, pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě.

 

Závěrem

 

Vážení rodiče,

informace k nástupu Vašeho dítěte do první třídy obsažené v tomto zpravodaji nemohou být zdaleka vyčerpávající a uvědomujeme si, že se budou i v průběhu přípravy na školu objevovat další otázky, na něž budete hledat odpovědi. Jako pomoc tedy, prosím, využijte odkaz „Pro rodiče – pro rodiče budoucích prvňáčků“ na našich webových stránkách: http://www.5zskadan.cz.  Pod tímto odkazem se začnou v průběhu května postupně objevovat všechny důležité informace týkající se nástupu Vašeho dítěte do školy. Zároveň samozřejmě můžete kdykoli kontaktovat vedení školy nebo přímo budoucí třídní učitelky svých dětí k získání dalších informací. Všechny kontakty najdete na našich webových stránkách.

      

 

Školní rok bude slavnostně zahájen ve středu 1. září 2021.

 

 

"Korespondenční" průběh zápisu do 1. tříd

Vloženo: 8.3.2021 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 109x
Vážení rodiče, z důvodu nepříznivé epidemické situace rozhodlo MŠMT o „korespondenčním“ průběhu zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022, tedy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Zákonní zástupci obdrží do svých poštovních schránek potřebnou dokumentaci nejpozději 26. 3. 2021. Pokud se tak nestane, obraťte se na pracovnici MÚ paní Gvoždiakovou, tel. 474 319 677.


Ve schránce najdete:


• Instrukce rodičům
• Žádost zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání
• Zápisový list


případně


• Žádost o odklad
• Formulář s kontakty – jen k žádosti o odklad školní docházky


V termínu od 6. 4. 2021 do 13. 4. 2021 vhoďte vyplněnou žádost do schránky u hlavního vchodu do školy. Schránka bude označena „Zápis do 1. tříd“.


O výsledku zápisu budete informováni do 30. 4. 2021 na stránkách školy www.5zskadan.cz a na dveřích hlavního vchodu. Děti zde nebudou uvedeny jmenovitě, ale pod registračním číslem, které najdete v zaslaném dopise.

 

 


K zápisu se přihlásí děti, které do 30. 8. 2021 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.

K zápisu na naši školu mohou přijít všechny děti z Kadaně a okolí bez ohledu na místo bydliště a také děti pětileté (nutné předložit doporučení školského poradenského zařízení a dětského lékaře).Žádost o odklad povinné školní docházky je zákonný zástupce povinen předložit v době zápisu řediteli školy a musí být doložen doporučením pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra a zároveň také potvrzením od odborného dětského lékaře.

Proto doporučujeme všem rodičům, pokud uvažují o odkladu školní docházky, aby se včas s dostatečným předstihem objednali na vyšetření v PPP nebo SPC.

 


Kritéria pro zápis žáků do 1. tříd:


Každé dítě obdrží při vstupu registrační číslo. Přijetí dětí do I. tříd se řídí následujícími kritérii.
Přednostně jsou přijímáni žáci:

1. Děti ze školského obvodu ZŠ Na Podlesí
2. Děti z ostatních obvodů se sourozencem ze ZŠ Na Podlesí
3. Děti z ostatních obvodů
4. Děti s bydlištěm mimo Kadaň z obcí s vlastní školou
5. Maximální počet přijatých prvňáčků je 50

Seznam přijatých žáků bude vyvěšen na vstupních dveřích školy a internetových stránkách školy (www.5zskadan.cz) do 30. 4. 2021. Zákonní zástupci nepřijatých žáků obdrží poštou rozhodnutí o nepřijetí.

Těšíme se, že právě Vás uvítáme mezi našimi budoucími žáky!!

Třídní učitelky do 1. tříd pro školní rok 2021/2022: Mgr. Pavlína Beránková, Mgr. Jitka Štefanová.


V případě jakéhokoli dotazu nás kontaktujte na e-mailové adrese reditel@5zskadan.cz nebo na tel. číslech 474 334 711, 603 483 877.

 

 Důležité informace k provozu školy

 

Škola

(tel.: 474334711, 603483877, ředitel: 474332831)

     Školní budova je pro žáky otevřena ráno od 7,40 hod. Prvňáčci mají svoje šatny vpravo od vstupu do školy. Učebny prvních tříd jsou v pavilonu A - tj. pavilon školní družiny, a najdeme je v 1. patře nad školní jídelnou. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, moderními učebními pomůckami a v obou třídách jsou k dispozici také interaktivní tabule, na kterých první třídy pracují.

     První třídy mají vyučování podle rozvrhu každý den do 11,40 hod. Děti, které nejdou na oběd a do družiny, odcházejí za doprovodu rodičů, popř. jiných rodinných příslušníků, ihned domů. Prvňáčci, kteří nechodí do družiny, ale jdou na oběd, jsou hotovi zpravidla kolem dvanácté hodiny. V tu dobu je možné si je vyzvednout.

     Rádi bychom upozornili rodiče, že z bezpečnostních důvodů je škola po celou dobu vyučování uzamčená a vstup je umožněn pouze po zazvonění a zapsání u služby. Pokud budete chtít ve škole něco vyřídit, je nutné si vždy zazvonit na službu a zapsat se do knihy návštěv. Pokud půjdete pro svého prvňáčka na konci vyučování, zapisovat se nemusíte, ale prosíme Vás, abyste z hygienických i bezpečnostních důvodů nečekali v hale u jídelny, ale počkali před vchodem a řídili se pokyny služby.

 

Školní jídelna

(tel: 474334711, provolba 31, nebo 603483852)

     Ve školní jídelně se mohou stravovat všichni žáci školy. Obědy jsou vydávány v době 11,40 – 14,00 hod. Rodiče vyplní přihlášku ke školnímu stravování a uhradí cenu stravného na příslušný měsíc. Současná cena oběda pro prvňáčka je 22,- Kč/den.

    Stravné je možné hradit trvalým příkazem - v tom případě je nutné domluvit se s vedoucí ŠJ na podrobnostech provedení a platba stravného na následující měsíc musí být na účtu školy nejpozději do 25. předcházející měsíc. Stravné je také možno platit hotově přímo v pokladně ŠJ. V takovém případě je nutné uhradit výši stravného na měsíc nejpozději do 29. v měsíci předcházejícím. Rodiče prvňáčků budou moci obědy na září zaplatit poslední týden v srpnu nebo při slavnostním zahájení školního roku 4. září a již od dalšího dne může prvňáček chodit na obědy.

     Naše malé školáky do školní jídelny doprovází vždy třídní učitelka, která jim spolu s dozorem a vedoucí školní jídelny pomůže při obsluze v prvních dnech školy. Pokud chodí prvňáček do družiny, doprovází jej do jídelny paní vychovatelka a také prvňáčkům s obsluhou pomůže.      

     V případě nutnosti je možné také obědy odhlašovat. Je však potřeba to udělat nejpozději vždy den předem do 14,30 hod. (na pondělí v pátek) osobně, telefonicky, na mailovou adresu skolnijidelna@5zskadan.cz nebo formou SMS na mobilní telefon ŠJ (viz kontakty výše). V případě náhlého onemocnění je možné první den odnést oběd nemocnému v jídlonosiči – čas pro vydávání tohoto jídla je v rozmezí 11,30 – 11,45 hod. Na další dny již musí být obědy odhlášeny. Všichni strávníci jsou povinni dodržovat provozní řád školní jídelny, který je umístěn přímo ve školní jídelně a na webových stránkách školy.

     Obědy se vydávají po přiložení čipu nebo čipové karty. Pořízení čipu nebo čipové karty se platí vždy hotově. Cena čipové karty je 35,- Kč, čipu 100,- Kč.

 

Školní družina

(tel: 775966928)

   Činnost družiny je určena všem žákům 1. stupně. Školní družina má pět oddělení, kde pracují zkušené paní vychovatelky. Program školní družiny je zaměřen především na pohybové činnosti, výtvarné aktivity (podíl na výzdobě školy), hry a soutěže. Během celého školního roku chodí všechna oddělení ven na dětské hřiště v areálu školy nebo i mimo školní areál.

   Podmínkou docházky do ŠD je podaná přihláška a zaplacení pravidelného poplatku, který činí 100,- Kč za měsíc. Poplatek se hradí vždy na půl roku. Na 1. pololetí musí být uhrazen do 25. září, na druhé pololetí do 15. ledna. Družina je v provozu denně od 5,30 hod. do 7,40 hod. a znovu pak každý den od 11,40 hod. podle zájmu rodičů do 17,00 hod., v pátek do 16,00 hod.

V době 13,30 – 14,30 hod. probíhá v ŠD zájmová činnost nebo se chodí ven. V této době není možno vyzvedávat děti ze ŠD, pouze ve výjimečných případech po předchozí domluvě.

 

 

 

Školní zralost

(„Maminko, tatínku, pomozte mi dobře začít.“)

 

Dostatečná vyspělost dítěte v těchto 3 základních oblastech:

   - tělesná

   - sociální

   - duševní (psychická)

Stačí, aby dítě nebylo zralé v 1 oblasti a často u něj vzniká nechuť k učení a ke škole vůbec.

1. Tělesná vyspělost

-  Dítě by mělo být přiměřeně velké, fyzicky zdatné a motoricky šikovné

-  Fyzicky nevyspělé děti mohou být zvýšeně unavené, nesnesou dlouhodobější zátěž, jejich pozornost je často jen krátkodobá

-  Fyzickou zdatnost posuzuje většinou dětský lékař

 

Vycházky, hry v přírodě, pravidelný denní režim režim, dostatek spánku

 

 

Hrubá motorika (celé tělo)

{ poskoky po jedné noze   { přejít přes kladinu  {  přeskočit snožmo nízkou překážku

 

Skákání přes gumu, skákání panáka, skákání přes švihadlo, překážkové hry, podlézání a přelézání překážek, hry v přírodě – honičky, kopaná, házená, plavání

 

 

Jemná motorika (ruce, prsty)

      ­ zapínání knoflíků ­ šněrování bot ­ zavazování tkaniček ­ navlékání korálků 

 

Manipulační hry – šroubování, mozaiky, hry s korálky, modelování, stavebnice

 

 

-  Grafomotorika (psaní, kreslení)

# správné sezení při kresbě  #držení tužky – špetkovitý úchop   #sklon tužky  

#uvolnění ruky, tlak na podložku  #plynulost tahů   #správné natočení papíru

 motorika očních pohybů – překreslí tvar, obrázek, staví z kostek podle předlohy

Modelování, uvolňování cviky s říkankou, kreslení do písku, ohýbání drátků, vybarvování omalovánek

 

2. Sociální zralost

- dítě by mělo vydržet delší dobu mimo rodinu, adaptovat se na nové prostředí, umět přijímat úplně nové požadavky (výhodu mají děti, které navštěvují MŠ)

- prvňáček by měl zvládat sebeobsluhu – oblékání včetně knoflíků a tkaniček, hygienu, jídlo – příbor

- udrží pořádek ve svých věcech

- zná základní pravidla chování na ulici – přecházení

- samostatně plní úkoly

- zapojuje se do her s ostatními dětmi – umí se podřídit pravidlům, rozhodovat, dodržovat role…..

- dostatečně dlouho udrží pozornost na práci a překonává nechuť k práci, která jej nebaví

- nezralé děti bývají lítostivé, bojácné, plačtivé, uzavřené

- pokud je dítě neklidné, roztržité, u ničeho dlouho nevydrží, dá se předpokládat, že bude  mít problémy se zvládáním učiva

3. Duševní vyspělost

Nezralost se může projevit větší nestabilitou a dráždivostí, nižší odolnosti vůči zátěži

 

- Zrakové vnímání a vnímání prostoru

 pojmenuje odstíny barev                         ví, kde je nad, před, pod, za

 vyhledává tvar na pozadí                         určuje v prostoru vpravo a vlevo, nahoře, dole

 vyhledává 2 shodné obrázky v řadě          určuje pravou a levou na svém těle

 složí tvar podle předlohy                 vyhledává první objekt ve skupině zleva doprava               

 doplní chybějící část obrázku

 Puzzle, doplňovací obrázky, doplňovačky, omalovánky, hry v přírodě – hledání rozdílu, před, za, barvy, tvary

 

- Vnímání času

   - seřadí obrázky ve správném pořadí   - přiřadí činnosti k ročním obdobím

  - orientuje se ve dnech v týdnu    - zvládá pojmy včera, dnes, zítra, předevčírem, pozítří

 Prohlížení knížek, vyprávění pohádek, povídání při vycházkách

 

- Řeč

    správná výslovnost všech hlásek           umí zpaměti kratší básničky

 

    vypráví pohádky vlastními slovy             chápe a ve správném pořadí provádí pokyny

 

    zná svoje jméno a příjmení, jména rodičů, sourozenců, učitelek, svoji adresu

 Čtení pohádek před spaním, povídání cestou ze školky a při vycházkách, zpívání, říkanky, poslech pohádek

 

- Sluchové vnímání a paměť

     zopakuje větu, která má více slov             určí první a poslední hlásku ve slově

     určí, zda slovo obsahuje danou hlásku               složí slovo p-e-s, d-ů-m, k-o-s, k-o-l-o

     rozloží slovo na hlásky: myš, dům, tyč, rýč, voda, máma…

 Hry na cesty: slovní kopaná, slova, která začínají stejnou hláskou, hra na robota – hláskujeme slova a dítě plní úkoly (př. A-h-o-j, d-e-j  m-i r-u-k-u.), hláska nás probudí

 

- Matematické představy

- rozumí pojmům méně, stejně, více   - seřadí 5 prvků podle velikosti   

- přiřazuje prvky k číslům    - zvládá číselnou řadu od 1 do 10       

- určuje správně geometrické tvary 

 Nakupování, hry s prsty, čísly a předměty