Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Partneři
Kotva
Aktuality
Školní spec. pedagog
14.2.2019

Bc. Sáva Arabadžiev - školní speciální pedagog

poskytuje poradenskou činnost žákům i rodičům přímo v pracovně výchovné poradkyně:

středa 7:45 - 9:30, 13:00 - 15:00.

Poradenská činnost je poskytována v oblasti školní neúspěšnosti, kázeňských potíží, špatných vztahů v třídním kolektivu a dalších oblastech spojených se školní docházkou.

Nabízené služby je možné domluvit na: tel. 607 832 874 nebo email: arabadziev@arabadziev.cz,

V případě akutních situací možnost telefonické konzultace i mimo pracovní dobu, konzultace na emailu kdykoliv.

* Nabídka platí pro dny: PO – PÁ 7.00 – 16.00 hod.

 

Informace o zpracování osobních údajů
4.5.2018

Vážení rodiče, v menu "Dokumenty ke stažení" naleznete informace o zpracování osobních údajů na ZŠ Na Podlesí Kadaň.

Aktuality
18.3.2014

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 4. 2016 má škola nový bankovní účet, a proto žádáme o provedení změn u platby stravného, školní družiny, apod. Úhrady posílejte na nové číslo účtu: 229933650/0100 u KB Kadaň.

 

 

 
 
Jazyková učebna - robotel

 

 
 
Jsme partnery:
 
 
Projekt

 

 

 
 
Maminko posílám zprávu

 
 
SCIO

Ocenění

 

Ocenění

 
 
O2
 
 
Mapa webu
A
A
A

Přijímací zkoušky

Vloženo: 26.2.2014 | Zobrazeno: 35692x |

 

 

Přijímací řízení ke vzdělávání

Přihlášky ke vzdělávání – střední školy s talentovou zkouškou do - 30. 11. 2018

                                        ostatní střední školy do - 1. 3. 2019

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání lze podat přihlášky na dvě školy, nebo na dva obory jedné školy.

Přijímací řízení

Jednotlivá kola přijímacího řízení vyhlašuje ředitel střední školy způsobem stanoveným Vyhláškou. Počet kol přijímacího řízení není omezen.

Rozhodnutí o konání přijímací zkoušky, o stanovení jednotlivých kritérií a předpokládaném počtu přijímaných uchazečů zveřejní ředitel střední školy.

 

V jednotlivých kolech přijímacího řízení ředitel střední školy hodnotí uchazeče podle:

a)      hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání

b)      výsledků hodnocení dosaženého při talentové zkoušce, je-li stanovena

c)      výsledků hodnocení dosaženém při přijímací zkoušce

d)     dalších skutečnostech, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání na střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání.

 

Přihlášky rodiče žáků odevzdají na příslušnou střední školu - 1. 3. 2019

Nejpozději 14 dní před přijímacími zkouškami zašlou SŠ dopisy s podmínkami přijetí, kódem dítěte a případně pozvánku k přijímací zkoušce.

 Přijímací zkoušky - 1. kolo pro žáky 9. ročníku - 12. 4. 2019 a 15. 4. 2019

                                              pro žáky 5. ročníku - 16. 4. 2019 a 17. 4. 2019

                               

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 2 pracovních dnů po termínu stanoveném po
vyhodnocení přijímací zkoušky ústředím. Výsledky přijímacího řízení se ředitelství střední školy doví - bude upřesněno. Poté ředitel střední školy rozhodne o přijatých a nepřijatých žácích -  podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímací zkoušce a ostatních kritérií přijímání.
Ředitel školy pak zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatých uchazečů a zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 

Pokud se přijímací zkouška v prvním kole přijímacího řízení nekoná,
zveřejní ředitel školy seznam přijatých uchazečů a nepřijatým
uchazečům a zákonným zástupcům nezletilých nepřijatýchuchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí v termínu stanoveném prováděcím právním předpisem pro přijímací zkoušky do oborů vzdělávání v denní formě vzdělávání bez talentové zkoušky.

 

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno na doručené.
Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

 

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední
škole slouží zápisový lístek.

 

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce
nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

 

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového
lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty rozhodnutí
o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

 Dny otevřených dveří středních škol v našem okolí 

Gymnázium a střední odborná škola, Klášterec nad Ohří      27. 11. 2018

Gymnázium Chomutov      27. 11. 2018

Gymnázium Kadaň      10. 1. 2018, 14. 2. 2019

SŠ energetická a stavební, OA astřední zdravotnická škola, Chomutov      12. 12. 2018, 9. 1. 2019

Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola, Chomutov      14. 12. 2018, 12. 1. 2019

Střední průmyslová škola stavební a obchodní akademie, Kadaň      24. 11. 2018, 9. 1. 2019

SŠ technická, gastronomická a automobilní, Chomutov      6. 12. 2018, 12. 1. 2019

Gymnázium a střední odborná škola, Podbořany      10. 1. 2019, 11. 1. 2019

OA a střední odborná škola zemědělská a ekologická, Žatec      29. 11. 2018, 14. 12. 2018, 11. 1. 2019

Soukromá hotelová škola BUKASCHOOL, Most      24. 1. 2019

Střední odborná škola, Litvínov - Hamr      17. 1. 2019

SOŠ Humanitas, Litvínov      28. 11. 2018, 10. 1. 2019 

Střední škola Educhem, Meziboří      4. 12. 2018, 14. 12. 2018, 17. 1. 2019

VOŠ ekonomická, sociální a zdravotnická, OA, SPŠ a SZŠ, Most      5. 12. 2018, 9. 1. 2019

Gymnázium Ostrov      12. 1. 2019

Střední průmyslová škola, Ostrov      6. 12. 2018