Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Partneři
Kotva

instagram

Tisk
Sitemap
Mapa webu

O nás

Vloženo: 26.2.2014 | Zobrazeno: 93260x

Představujeme naši školu

Ve školním roce 2020/21 máme 21 tříd a cca 470 žáků. O ně se stará 28 učitelů, 5 vychovatelek, 10 asistentek pedagoga, 1 speciální pedagog, 4 kuchařky, 4 uklízečky, ekonomka, vrátná a školník. Škola je prostorná a také kompletně zateplená. Nová fasáda působí na sídlišti velmi příjemně. Třídy jsou moderně vybavené pomůckami i nábytkem. Děti čeká příjemné rodinné prostředí nejen ve třídách, ale také v družině a ve školní jídelně. Ve škole hájí zájmy žáků žákovský parlament. Na jednání parlamentu je zván ředitel a případně další pracovníci školy. Ve spolupráci s žáky zlepšujeme pravidla chodu školy, připravujeme soutěže, organizujeme různé akce apod. Škola má vlastní sportovní areál, který prošel rekonstrukcí a od tohoto školního roku je žáci mohou plnohodnotně využívat.  Nezapomínáme na bezpečnost dětí. Škola je dobře zabezpečená proti vniknutí nepovolaných osob, návštěvy ve škole jsou evidovány.

Ve školním roce 2020/2021 již čtrnáctým rokem učíme podle vlastního školního vzdělávacího programu  „Na učení jdeme od lesa“.V duchu školního vzdělávacího programu se snažíme vychovávat samostatné silné osobnosti, které se v moderním světě neztratí a najdou dobré uplatnění v práci i v životě. Umíme se věnovat jak dětem mimořádně nadaným, tak ale také žáčkům, kterým to z různých příčin ve škole příliš nejde. Uvědomujeme si, že pro mladého člověka je nutné kvalitní jazykové vybavení. Víme také, že děti v současnosti často trpí nedostatkem pohybu a svůj volný čas tráví převážně vsedě před obrazovkou nebo monitorem.

 

Proto náš vzdělávací program nabízí:

jako druhý cizí jazyk nabízíme od sedmého ročníku němčinu a ruštinu;
alternativní nabídku dalších cizích jazyků (italština, španělština),
možnost zúčastnit se pobytů v zahraničí a zdokonalit svou jazykovou výbavu;
zajímavé volitelné předměty, včetně rozšířené sportovní výchovy se zaměřením na florbal, basketbal, malou kopanou
výuku plavání a bruslení;
výuku informačních technologií od 5. třídy;

Samozřejmou součástí naší práce je:

výuka moderními metodami a formami (projektové vyučování, skupinová výuka, činnostní učení, odborné exkurze, experimenty),
využití moderně vybavených učeben informačních technologií při výuce,
odborná jatyková učebna, odborná učebna přírodopisu a zeměpisu s živými zvířaty, učebna fyziky a chemie a moderně vybavený cvičný byt k výuce předmětu vedení domácnosti, 
výuka prostřednictvím interaktivních tabulí s aktivním zapojením všech dětí do výuky 
účast a velmi dobré výsledky žáků ve vědomostních a sportovních soutěžích v městském i širším měřítku, 
projektové výjezdy do škol v přírodě a zotavovací výjezdy do zahraničí (Itálie, Chorvatsko, Bulharsko),
používání jazykové třídy při výuce cizích jazyků,
mimoškolní aktivity formou zájmových kroužků ve školním klubu – např. florbal, pohybové hry, výtvarný kroužek, hra na kytaru, ale také kroužky anglického jazyka, češtiny a matematiky; vlastní mimoškolní akce – Den dětí, Vánoční trhy, školní sportovní soutěže, Jarní vínek, apod.