Kotva
Aktuality
Školní spec. pedagog
14.2.2019

Mgr. Sáva Arabadžiev - školní speciální pedagog

poskytuje poradenskou činnost žákům i rodičům přímo v pracovně výchovné poradkyně:

středa 7:45 - 9:30, 13:00 - 15:00.

Poradenská činnost je poskytována v oblasti školní neúspěšnosti, kázeňských potíží, špatných vztahů v třídním kolektivu a dalších oblastech spojených se školní docházkou.

Nabízené služby je možné domluvit na: tel. 607 832 874 nebo email: arabadziev@arabadziev.cz,

V případě akutních situací možnost telefonické konzultace i mimo pracovní dobu, konzultace na emailu kdykoliv.

* Nabídka platí pro dny: PO – PÁ 7.00 – 16.00 hod.

 

Informace o zpracování osobních údajů
4.5.2018

Vážení rodiče, v menu "Dokumenty ke stažení" naleznete informace o zpracování osobních údajů na ZŠ Na Podlesí Kadaň.

Aktuality
18.3.2014

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 4. 2016 má škola nový bankovní účet, a proto žádáme o provedení změn u platby stravného, školní družiny, apod. Úhrady posílejte na nové číslo účtu: 229933650/0100 u KB Kadaň.

 

 

Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

O nás

Vloženo: 26.2.2014 | Zobrazeno: 94402x

Představujeme naši školu

Ve školním roce 2021/22 máme 21 tříd a cca 470 žáků. O ně se stará 29 učitelů, 5 vychovatelek, 9 asistentek pedagoga, 1 speciální pedagog, 4 kuchařky, 4 uklízečky, ekonomka, vrátná a školník. Škola je prostorná a také kompletně zateplená. Nová fasáda působí na sídlišti velmi příjemně. Třídy jsou moderně vybavené pomůckami i nábytkem. Děti čeká příjemné rodinné prostředí nejen ve třídách, ale také v družině a ve školní jídelně. Ve škole hájí zájmy žáků žákovský parlament. Na jednání parlamentu je zván ředitel a případně další pracovníci školy. Ve spolupráci s žáky zlepšujeme pravidla chodu školy, připravujeme soutěže, organizujeme různé akce apod. Škola má vlastní sportovní areál, který prošel rekonstrukcí a od tohoto školního roku je žáci mohou plnohodnotně využívat.  Nezapomínáme na bezpečnost dětí. Škola je dobře zabezpečená proti vniknutí nepovolaných osob, návštěvy ve škole jsou evidovány.

Ve školním roce 2020/2021 již čtrnáctým rokem učíme podle vlastního školního vzdělávacího programu  „Na učení jdeme od lesa“.V duchu školního vzdělávacího programu se snažíme vychovávat samostatné silné osobnosti, které se v moderním světě neztratí a najdou dobré uplatnění v práci i v životě. Umíme se věnovat jak dětem mimořádně nadaným, tak ale také žáčkům, kterým to z různých příčin ve škole příliš nejde. Uvědomujeme si, že pro mladého člověka je nutné kvalitní jazykové vybavení. Víme také, že děti v současnosti často trpí nedostatkem pohybu a svůj volný čas tráví převážně vsedě před obrazovkou nebo monitorem.

 

Proto náš vzdělávací program nabízí:

jako druhý cizí jazyk nabízíme od sedmého ročníku němčinu a ruštinu;
alternativní nabídku dalších cizích jazyků (italština, španělština),
možnost zúčastnit se pobytů v zahraničí a zdokonalit svou jazykovou výbavu;
zajímavé volitelné předměty, včetně rozšířené sportovní výchovy se zaměřením na florbal, basketbal, malou kopanou
výuku plavání a bruslení;
výuku informačních technologií od 5. třídy;

Samozřejmou součástí naší práce je:

výuka moderními metodami a formami (projektové vyučování, skupinová výuka, činnostní učení, odborné exkurze, experimenty),
využití moderně vybavených učeben informačních technologií při výuce,
odborná jatyková učebna, odborná učebna přírodopisu a zeměpisu s živými zvířaty, učebna fyziky a chemie a moderně vybavený cvičný byt k výuce předmětu vedení domácnosti, 
výuka prostřednictvím interaktivních tabulí s aktivním zapojením všech dětí do výuky 
účast a velmi dobré výsledky žáků ve vědomostních a sportovních soutěžích v městském i širším měřítku, 
projektové výjezdy do škol v přírodě a zotavovací výjezdy do zahraničí (Itálie, Chorvatsko, Bulharsko),
používání jazykové třídy při výuce cizích jazyků,
mimoškolní aktivity formou zájmových kroužků ve školním klubu – např. florbal, pohybové hry, výtvarný kroužek, hra na kytaru, ale také kroužky anglického jazyka, češtiny a matematiky; vlastní mimoškolní akce – Den dětí, Vánoční trhy, školní sportovní soutěže, Jarní vínek, apod.