Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Partneři
Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Ošetřovné - připomenutí podmínek pro čerpání

Vloženo: 30.3.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 535x
Vážení rodiče, informujeme o nové aktualizaci České správy sociálního zabezpečení. V článku "Doporučený postup pro podání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského/dětského

zařízení (školy)" je aktualizován druhý odstavec: Dle výkladu MPSV ze dne 11. 3. 2020 týkajícího se počátku běhu podpůrčí doby u ošetřovného v případě uzavření školy bude počátek běhu podpůrčí doby vázán na termín, který si rodič po uzavření školy individuálně určí. Běh podpůrčí doby pak již nelze přerušit. Aktuální informace můžete sledovat na: Externí odkazhttps://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovn e-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-sk oly-