Kotva
Aktuality
Školní spec. pedagog
14.2.2019

Mgr. Sáva Arabadžiev - školní speciální pedagog

poskytuje poradenskou činnost žákům i rodičům přímo v pracovně výchovné poradkyně:

středa 7:45 - 9:30, 13:00 - 15:00.

Poradenská činnost je poskytována v oblasti školní neúspěšnosti, kázeňských potíží, špatných vztahů v třídním kolektivu a dalších oblastech spojených se školní docházkou.

Nabízené služby je možné domluvit na: tel. 607 832 874 nebo email: arabadziev@arabadziev.cz,

V případě akutních situací možnost telefonické konzultace i mimo pracovní dobu, konzultace na emailu kdykoliv.

* Nabídka platí pro dny: PO – PÁ 7.00 – 16.00 hod.

 

Informace o zpracování osobních údajů
4.5.2018

Vážení rodiče, v menu "Dokumenty ke stažení" naleznete informace o zpracování osobních údajů na ZŠ Na Podlesí Kadaň.

Aktuality
18.3.2014

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 4. 2016 má škola nový bankovní účet, a proto žádáme o provedení změn u platby stravného, školní družiny, apod. Úhrady posílejte na nové číslo účtu: 229933650/0100 u KB Kadaň.

 

 

Tisk
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Blog školy

Vloženo: 7.9.2021 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 63x
Vážení rodiče, ve školním roce 2021 / 2022 opět nabízíme žákům 1. stupně docházkový systém, tzv. čipy, které ráno (nebo kdykoli během dne) při příchodu do školy žáci přiloží ke čtečce umístěné u šaten, a systém odešle sms na číslo uvedené na přihlášce. Čipový systém je zaveden v zájmu zvýšení bezpečnosti a aktuální informovanosti rodičů

Vloženo: 3.9.2021 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 87x
Vážení rodiče, závazné přihlášky do školní družiny přijímají vychovatelky ŠD do středy 8. září 2021. Z důvodu naplnění kapacity školní družiny je možné, že po tomto termínu nebude Vaše dítě do ŠD přijato.

Vloženo: 2.9.2021 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 104x
Vážení rodiče, v úterý 7. září 2021 se uskuteční třídní schůzky - I. stupeň od 15.30 hod., II. stupeň od 16.00 hod. Na těchto schůzkách vás třídní učitelé seznámí s důležitými body (způsob průběžného hodnocení žáků v 1. čtvrtletí, provozem školy, pravidly pro pohyb rodičů ve škole, atd), proto je vaše přítomnost na těchto schůzkách důležitá. Zároveň žádáme o účast pouze jednoho zákonného zástupce vybaveného rouškou.

Vloženo: 2.9.2021 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 70x
A už nám to všem začalo. Škola se zaplnila nedočkavými dětmi. Učebny a chodby ožily. Všude je plno hlaholu a veselého dětského štěbetání. Doufejme, že nám to dlouho vydrží a že bude tento školní rok pro naše žáky, učitele, rodiče a vůbec všechny přátele naší základky klidný, úspěšný a hlavně, že si ho ve zdraví užijeme společně. Přejeme

Vloženo: 26.8.2021 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 327x
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, v menu Dokumenty ke stažení naleznete rozdělení žáků do 1. tříd pro školní rok 2021/2022. Tyto seznamy jsou také vyvěšeny na dveřích u hlavního vchodu do školy.

Celkem: 1057 článků