Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Partneři
Kotva
Domů
 
 
Aktuality
Školní spec. pedagog
14.2.2019

Bc. Sáva Arabadžiev - školní speciální pedagog

poskytuje poradenskou činnost žákům i rodičům přímo v pracovně výchovné poradkyně:

středa 7:45 - 9:30, 13:00 - 15:00.

Poradenská činnost je poskytována v oblasti školní neúspěšnosti, kázeňských potíží, špatných vztahů v třídním kolektivu a dalších oblastech spojených se školní docházkou.

Nabízené služby je možné domluvit na: tel. 607 832 874 nebo email: arabadziev@arabadziev.cz,

V případě akutních situací možnost telefonické konzultace i mimo pracovní dobu, konzultace na emailu kdykoliv.

* Nabídka platí pro dny: PO – PÁ 7.00 – 16.00 hod.

 

Informace o zpracování osobních údajů
4.5.2018

Vážení rodiče, v menu "Dokumenty ke stažení" naleznete informace o zpracování osobních údajů na ZŠ Na Podlesí Kadaň.

Aktuality
18.3.2014

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 4. 2016 má škola nový bankovní účet, a proto žádáme o provedení změn u platby stravného, školní družiny, apod. Úhrady posílejte na nové číslo účtu: 229933650/0100 u KB Kadaň.

 

 

 
 
Jazyková učebna - robotel

 

 
 
Jsme partnery:
 
 
Projekt

 

 

 
 
Maminko posílám zprávu

 
 
SCIO

Ocenění

 

Ocenění

 
 
O2
 
 
Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 26.2.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1416x
Ve středu 20. listopadu se v tělocvičně naší školy konala tradiční soutěž o co největší počet přeskoků přes švihadlo s názvem Švihadlák 2013. Soutěž byla rozdělena do dvou bloků. Nejprve se v tělocvičně naší školy utkali dopoledne předškoláci z mateřské školky Hvězdička a prvňáčci, odpoledne si to pak „rozdali" žáci 2. – 5. tříd. Švihadlo bylo dovoleno přeskakovat libovolným způsobem ve dvou pokusech po 30 vteřinách. Děti se opravdu snažily a někteří závodníci dosáhli velice dobrých výsledků.

Vloženo: 26.2.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1323x
Ve středu 20. listopadu se žáci 6. ročníku zúčastnili besedy, která řešila problematiku šikany. Výchovně-vzdělávací program dětem přiblížila pracovnice kadaňské pedagogicko-psychologické poradny. Paní Nyklíčková přispěla k tomu, že se ve třídách otevřeně mluvilo o šikaně a děti si uvědomovaly, že mnoho problémů, které ve třídách vzniká, se jich také týká a mohou svým postojem ovlivnit své spolužáky. Beseda probíhala v kamarádském a uvolněném prostředí.

Vloženo: 26.2.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1438x
Občanské sdružení Život dětem pořádá Podzimní srdíčkové dny na pomoc vážně nemocným dětem, jejichž zdravotní stav vyžaduje stabilní celodenní péči rodičů. K jejímu usnadnění jsou potřebné různé rehabilitační a zdravotnické pomůcky, invalidní vozíčky, zdravotní kočárky apod. Jsme moc rádi, že žáci naší školy, tentokráte pod patronací školního parlamentu, vždy a ochotně pomohou dobré věci a nejsou k problémům jiných lhostejní.

Vloženo: 26.2.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1565x
Školní parlament, ve kterém mají své zástupce všechny třídy 4. až 9. ročníku, přišel se zajímavou a jistě chvályhodnou aktivitou. Rozhodl se mezi žáky, učiteli a dalšími zaměstnanci školy uspořádat sbírku na pomoc lidem, kteří byli postiženi nedávným požárem na Rafandě.

Vloženo: 26.2.2014 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 1394x
Ve čtvrtek 7. listopadu se žáci 7. ročníku zúčastnili velmi zajímavého a poučného projektu „Interkulturní dialog ve škole", jehož cílem je přispět k multikulturnímu vzdělávání dětí a mládeže v našem regionu a přiblížit tematiku integrace cizinců žákům základních škol prostřednictvím otevřené diskuse s účastí cizince z řad mládeže dlouhodobě žijícího v našem regionu.

Celkem: 877 článků

Projekty

Vloženo: 18.2.2015 | Zobrazeno: 595953x

Příjemce dotace: Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Název projektu: Společně zlepšujeme výuku II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010680

Období realizace: 1.2.2019-31. 1.2021

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 1 422 728,- Kč hradíme tyto aktivity:

 Základní škola:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

CLIL ve výuce na ZŠ

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den mimo ZŠ

 Název:

Podpora moderního jazykového a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Na Podlesí v Kadani

 

Reg. č.:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003284

 

Text:

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a to zajištěním moderních, odpovídajících prostor/učeben pro výuku cizích jazyků, práci s digitálními technologiemi a přírodní vědy. Realizací projektu dojde k navýšení vnitřní konektivity školy pomocí instalace aktivních a pasivních prvků. Proběhne také revitalizace malých ploch zeleně uvnitř areálu školy.

 

Info:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.