Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Partneři
Kotva
Domů
 
 
Aktuality
Aktuality
18.3.2014

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 4. 2016 má škola nový bankovní účet, a proto žádáme o provedení změn u platby stravného, školní družiny, apod. Úhrady posílejte na nové číslo účtu: 229933650/0100 u KB Kadaň.

 

PhDr. Sáva Arabadžiev - školní etoped

poskytuje poradenskou činnost žákům i rodičům přímo v pracovně výchovné poradkyně:

středa 7:30 - 9:00, 13:00 - 16:00.

Poradenská činnost je poskytována v oblasti školní neúspěšnosti, kázeňských potíží, špatných vztahů v třídním kolektivu a dalších oblastech spojených se školní docházkou.

Nabízené služby je možné domluvit na: tel: 736 633 595 nebo email: a.sava@seznam.cz,

Možnost konzultačních hodin pro rodiče i děti i v době po uzavření školy popř. v případě nutnosti i v místě bydliště žáka

* Nabídka platí pro dny: PO – PÁ 16.00 – 20.00 hod.

* Konzultace probíhají v prostorách školy nebo poradenského pracoviště v objektu „Radka“ Kpt. Jaroše 630“.

 
 
Jsme partnery:
 
 
Projekt

 

 

 
 
Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 20.2.2018 | Autor: mourek | Zobrazeno: 152x
Základní škola Na Podlesí se v průběhu minulého týdne (12. 2. - 16. 2. 2018) pěkně vybarvila. Ten, kdo čekal, že se Podlesí docela logicky zazelenalo, by ale neuhodl. V pondělí ze záplavy červené až přecházel zrak, v úterý

Vloženo: 19.2.2018 | Autor: mourek | Zobrazeno: 30x
Problematika zločinů páchaných v kyberprostoru se stává stále více rozšiřujícím se fenoménem, který se dá jen těžko kontrolovat a omezovat. Proto je v této věci nejúčinnější začít hned od začátku s prevencí. O jednu

Vloženo: 14.2.2018 | Autor: mourek | Zobrazeno: 58x
Žáci druhého stupně se utkali ve školním kole soutěže v přednesu uměleckého textu. Všichni účastníci si vybrali básně, které jim byly „nejsympatičtější“. Zazněly texty jak od klasiků české i světové poezie, tak nově texty

Vloženo: 14.2.2018 | Autor: mourek | Zobrazeno: 59x
Vážení rodiče, den otevřených dveří spojený s dílničkami pro předškoláky se bude konat ve středu 14. března 2018 od 15.00 do 17.00 hodin. Srdečně zveme všechny zájemce.

Vloženo: 13.2.2018 | Autor: mourek | Zobrazeno: 70x
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 a ke Dni otevřených dveří naleznete v menu Pro rodiče – Pro rodiče budoucích prvňáčků.

Celkem: 675 článků

Projekty

Vloženo: 18.2.2015 | Autor: mourek | Zobrazeno: 321700x

š

Příjemce dotace: Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Název projektu: Společně zlepšujeme výuku

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003737

Období realizace: 1. 2. 2017 - 31. 1. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Z finančních prostředků v celkové výši 1.112.917,- Kč hradíme následující aktivity:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

CLIL ve výuce na ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

 

Naše škola realizuje projekt "Škola hrou", registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.1839, zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti formou čtenářských dílen a na zahraniční kurzy pro žáky a pedagogy.

Naše škola realizuje projekt "Moderně na techniku i cizí jazyky", registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0820, zaměřený na rozvoj technických dovedností a na rozvoj výuky anglického jazyka formou blended learningu.

Název projektu: Vzájemným učením - cool pedagog 21. století
Zkrácený název: Cool pedagog
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0007
Název příjemce: Univerzita Hradec Králové
Anotace:
Projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky, formou především prakticky zaměřené výuky přímo na škole resp. v místě pracoviště cílové skupiny.