Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Partneři
Kotva
Domů
 
 
Aktuality
Informace o zpracování osobních údajů
4.5.2018

Vážení rodiče, v menu "Dokumenty ke stažení" naleznete informace o zpracování osobních údajů na ZŠ Na Podlesí Kadaň.

Aktuality
18.3.2014

Upozorňujeme rodiče, že od 1. 4. 2016 má škola nový bankovní účet, a proto žádáme o provedení změn u platby stravného, školní družiny, apod. Úhrady posílejte na nové číslo účtu: 229933650/0100 u KB Kadaň.

 

PhDr. Sáva Arabadžiev - školní etoped

poskytuje poradenskou činnost žákům i rodičům přímo v pracovně výchovné poradkyně:

středa 7:30 - 9:00, 13:00 - 16:00.

Poradenská činnost je poskytována v oblasti školní neúspěšnosti, kázeňských potíží, špatných vztahů v třídním kolektivu a dalších oblastech spojených se školní docházkou.

Nabízené služby je možné domluvit na: tel: 736 633 595 nebo email: a.sava@seznam.cz,

Možnost konzultačních hodin pro rodiče i děti i v době po uzavření školy popř. v případě nutnosti i v místě bydliště žáka

* Nabídka platí pro dny: PO – PÁ 16.00 – 20.00 hod.

* Konzultace probíhají v prostorách školy nebo poradenského pracoviště v objektu „Radka“ Kpt. Jaroše 630“.

 
 
Jsme partnery:
 
 
Projekt

 

 

 
 
Mapa webu
A
A
A
Vloženo: 28.1.2018 | Autor: mourek | Zobrazeno: 1405x
Milé děti, vážení rodiče a přátelé naší školy, děkujeme za přízeň a podporu v uplynulém školním roce 2017/2018, přejeme krásné slunečné léto plné nezapomenutelných zážitků a těšíme se na všechny v novém školním roce. Pedagogové ZŠ Na Podlesí

Vloženo: 29.6.2018 | Autor: mourek | Zobrazeno: 1381x
V dubnu 2018 se naše škola zapojila do testování společnosti Scio - Dovednosti pro život (ověřování schopností potřebných pro dnešní dobu) a Čtenář (zkoumání schopností pracovat s různými typy textů).

Vloženo: 25.6.2018 | Autor: mourek | Zobrazeno: 1426x
Na Fíkově nábřeží jsme si prošli naučnou stezku Mladý badatel, kterou pro nás připravili naši nejstarší spolužáci. Na jedenácti stanovištích jsme plnili různé úkoly a odpovídali na otázky týkající se vědy a techniky. Správné

Vloženo: 24.6.2018 | Zobrazeno: 1492x
25. 6. – 28. 6.: I. stupeň 8.00 – 11.40 hod., II. stupeň 8.00 – 12.35 hod., 29. 6.: vydání vysvědčení 1. vyučovací hodinu, obědy 11.00 – 13.00 hod.

Vloženo: 21.6.2018 | Autor: mourek | Zobrazeno: 1610x
Jedním z projektů v rámci našeho školního vzdělávacího programu je tzv. Den zdraví. Jeho náplň je každý rok dána tím, aby si žáci upevňovali a postupně osvojili zásady poskytování první pomoci. Letos tedy zhlédli

Celkem: 736 článků

Projekty

Vloženo: 18.2.2015 | Autor: admin | Zobrazeno: 462471xNázev:

Podpora moderního jazykového a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Na Podlesí v Kadani

 

Reg. č.:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003284

 

Text:

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a to zajištěním moderních, odpovídajících prostor/učeben pro výuku cizích jazyků, práci s digitálními technologiemi a přírodní vědy. Realizací projektu dojde k navýšení vnitřní konektivity školy pomocí instalace aktivních a pasivních prvků. Proběhne také revitalizace malých ploch zeleně uvnitř areálu školy.

 

Info:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.š

Příjemce dotace: Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Název projektu: Společně zlepšujeme výuku

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003737

Období realizace: 1. 2. 2017 - 31. 1. 2019

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Z finančních prostředků v celkové výši 1.112.917,- Kč hradíme následující aktivity:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

CLIL ve výuce na ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 

 

Naše škola realizuje projekt "Moderně na techniku i cizí jazyky", registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0820, zaměřený na rozvoj technických dovedností a na rozvoj výuky anglického jazyka formou blended learningu.