Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Partneři
Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Blog školy

Vloženo: 25.2.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 25x
Žáci druhého stupně „se utkali“ ve školním kole soutěže v přednesu uměleckého textu. Všichni účastníci si vybrali básně, které jim byly „nejsympatičtější“. Zazněly texty jak od klasiků české i světové poezie, tak nově texty českého

Vloženo: 25.2.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 16x
Nejšikovnější žáci II. stupně poměřili své síly, resp. dovednosti a znalosti anglického jazyka ve školním kole olympiády. V kategorii 6. a 7. tříd se nejlépe předvedl

Vloženo: 24.2.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 37x
Vážení rodiče budoucích prvňáčků, informace k zápisu do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 naleznete v menu Pro rodiče – Pro rodiče budoucích prvňáčků.

Vloženo: 21.2.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 56x
Přebor města Kadaně pořádala naše škola ve čtvrtek 20. února. V tělocvičně se sešlo 103 nejlepších „šplhounů“ z kadaňských základních škol, Gymnázia a školy z Perštejna. Soutěžilo se tradičně v 5 kategoriích a naši

Vloženo: 17.2.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 72x
Ve čtvrtek 13. února se v tělocvičně naší školy uskutečnil Přebor ve šplhu na tyči. Soutěžilo se v 5 kategoriích (nejmladší žactvo, předžactvo, mladší žactvo, starší žactvo a dorost). Závodů se zúčastnilo celkem 41 žáků

Celkem: 916 článků

Projekty

Vloženo: 18.2.2015 | Zobrazeno: 670941x

Příjemce dotace: Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Název projektu: Společně zlepšujeme výuku II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010680

Období realizace: 1.2.2019-31. 1.2021

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 1 422 728,- Kč hradíme tyto aktivity:

 Základní škola:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

CLIL ve výuce na ZŠ

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den mimo ZŠ

 Název:

Podpora moderního jazykového a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Na Podlesí v Kadani

 

Reg. č.:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003284

 

Text:

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a to zajištěním moderních, odpovídajících prostor/učeben pro výuku cizích jazyků, práci s digitálními technologiemi a přírodní vědy. Realizací projektu dojde k navýšení vnitřní konektivity školy pomocí instalace aktivních a pasivních prvků. Proběhne také revitalizace malých ploch zeleně uvnitř areálu školy.

 

Info:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.