Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Partneři
Kotva

instagram

Tisk
Sitemap
Mapa webu

Blog školy

Vloženo: 16.10.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 143x
S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy.

Vloženo: 14.10.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 202x
8. 10. 2020 schválila Vláda ČR Návrh zákona o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii, a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších

Vloženo: 13.10.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 251x
Vážení rodiče, zatím není jasné, zda škola bude vydávat Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy, nebo bude nahrazeno čestným prohlášením rodiče, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření

Vloženo: 13.10.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 430x
Vážení rodiče, od středy 14. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků ve výuce na základních školách v celé CŘ. Toto opatření platí do 1. 11. 2020. V rámci tohoto patření bude škola uzavřena, nebude probíhat výuka,

Vloženo: 12.10.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 204x
Vážení rodiče, vzhledem k situaci budou žáci 1. – 5. tříd od úterý 13. 10. do pátku 23. 10. 2020 končit vyučování v 11.40 hod. Družina je od tohoto času zajištěna. Cílem

Celkem: 979 článků

Projekty

Vloženo: 18.2.2015 | Zobrazeno: 837101x

Příjemce dotace: Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Název projektu: Společně zlepšujeme výuku II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010680

Období realizace: 1.2.2019-31. 1.2021

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 1 422 728,- Kč hradíme tyto aktivity:

 Základní škola:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

CLIL ve výuce na ZŠ

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den mimo ZŠ

 Název:

Podpora moderního jazykového a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Na Podlesí v Kadani

 

Reg. č.:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003284

 

Text:

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a to zajištěním moderních, odpovídajících prostor/učeben pro výuku cizích jazyků, práci s digitálními technologiemi a přírodní vědy. Realizací projektu dojde k navýšení vnitřní konektivity školy pomocí instalace aktivních a pasivních prvků. Proběhne také revitalizace malých ploch zeleně uvnitř areálu školy.

 

Info:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.