Chps s.r.o.

 

  

 Sasme

 

 

   Flor express

 

 

 

Partneři
Kotva
Tisk
Sitemap
Mapa webu

Blog školy

Vloženo: 28.5.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 112x
Vážení rodiče, milí žáci, informace k otevření základní školy pro žáky 2. stupně od 8. 6. 2020 budou vyvěšeny na webových stránkách školy v pondělí 1. června 2020.

Vloženo: 12.5.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 206x
Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčkové, v menu Pro rodiče - Pro rodiče budoucích prvňáčků najdete první dopis od paní třídních učitelek a zde také budeme umísťovat další informace k zahájení nového školního roku.

Vloženo: 11.5.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 523x
Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci druhého pololetí zohledňuje skutečnost, že vzdělávání proběhlo za zcela mimořádných podmínek a nelze proto

Vloženo: 15.5.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 52x
Vážení rodiče, milí žáci, upozorňujeme, že se nepůjde z důvodu údržby školního serveru v sobotu 16. 5. 2020 v době od 02.00 do 04.00 hodin přihlásit do programu Bakaláři. Děkujeme za pochopení.

Vloženo: 5.5.2020 | Autor: Tomáš Mourek | Zobrazeno: 372x
Vážení rodiče, v současné mimořádné situaci rozhodně nebude vhodné, aby vzdělávací aktivity ve skupinách od 25. 5. 2020 navštěvovali žáci vykazující jakékoli příznaky onemocnění. Žádáme vás tedy, abyste své dítě

Celkem: 942 článků

Projekty

Vloženo: 18.2.2015 | Zobrazeno: 744479x

Příjemce dotace: Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Název projektu: Společně zlepšujeme výuku II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010680

Období realizace: 1.2.2019-31. 1.2021

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 1 422 728,- Kč hradíme tyto aktivity:

 Základní škola:

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

CLIL ve výuce na ZŠ

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Čtenářský klub pro žáky ZŠ

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

Klub komunikace v cizím jazyce pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den mimo ZŠ

 Název:

Podpora moderního jazykového a přírodovědného vzdělávání na ZŠ Na Podlesí v Kadani

 

Reg. č.:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003284

 

Text:

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce a to zajištěním moderních, odpovídajících prostor/učeben pro výuku cizích jazyků, práci s digitálními technologiemi a přírodní vědy. Realizací projektu dojde k navýšení vnitřní konektivity školy pomocí instalace aktivních a pasivních prvků. Proběhne také revitalizace malých ploch zeleně uvnitř areálu školy.

 

Info:

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.